Samtal om förändring

Jag har ägnat en stor del av min dag åt att diskutera den föreslagna förändringen av skolväsendet i Skövde. Först deltog jag i ett direktsänt samtal i Radio Skaraborg med Smajo Sahat, som är imam i Ryd. I samtalet, som jag tycker var lågmält och informativt, fick jag möjlighet att utveckla viktiga sammanhang i den komplexa frågan. Lyssna på sändningen här!

På sena eftermiddagen deltog jag och andra förtroendevalda i ett diskussionsmöte med föräldrar, boende, barn, skolanställda och andra på Rydskolan. Det var emellanåt känsloladdat. Jag hade inte förväntat mig något annat. Skolfrågor berör och engagerar, eftersom det handlar om dem som vi människor bryr oss allra mest om och älskar innerligt; Våra barn.

Vid sådana möten krockar ofrånkomligen perspektiven. Politikens stundom otacksamma uppgift är att omfamna en helhet. I det här fallet gäller det att med begränsade – och på grund av det ekonomiska läget sannolikt krympande – resurser åstadkomma en innehållsrik, utvecklande och kvalitativ skolgång för samtliga barn och elever i Skövde kommun. Denna ändå övergripande ambition ställs mot den handfasta oro och de farhågor som en mor eller far känner för det egna barnet. Det handlar aldrig om att försöka  vinna en sådan diskussion. Det gäller att försöka förklara omständigheterna och sina motiv. Givetvis att svara på frågor. Men viktigast är att med respekt lyssna på dem som känner oro och besvikelse och på de argument som de anför.

Tappade uppkopplingen