Sänk reduktionsplikten

Blogginlägg

Idag presenterade Moderaterna ett vallöfte som jag har efterlyst: Reduktionsplikten ska ned till EU-nivå. Priset på diesel kan med detta sänkas med 5 kr/l (för bensin uppskattas motsvarande sänkning innebära 50 öre/l).

Det är inte bara välkommet. Det är nödvändigt för hårt plågade hushåll som tyngs allt hårdare av ökade kostnader på mat och skenande elpriser. S-regeringen har dessutom höjt skatter inte mindre än 46 gånger sedan den tillträdde 2014.

Sammanlagt beräknas kostnaderna ha ökat med 28 000 kr/år för en tvåbarnsfamilj. Det är mycket pengar. För flera hushåll krymper marginalerna raskt till en kritisk nivå. Det är en utveckling som måste vändas. Det kan man om man vill. Flera tunga kostnader, som för drivmedel och energi, har nämligen inte alls ökat främst på grund av kriget i Ukraina. Det är inhemska beslut och en dålig vänsterpolitik som ligger bakom. Det är inte Putin-priser. Det är sosse-priser.

EU:s krav för reduktionsplikt är att drivmedlet ska utgöras av 6 % biodrivmedel (HVO). Sverige har istället fastställt en reduktionsplikt på 30,5 %. Det är en enorm skillnad! Det finns inte heller några förutsättningar att uppnå den. Marknaden är inte redo. Produktionen av biodrivmedel hinner inte med. Resultatet blir extrema fördyringar som drabbar svenska konsumenter och svenska företag.

Kostnadsökningarna på drivmedel drabbar naturligtvis också i hög grad det svenska jordbruket. Många jordbruksföretag kämpar nu med att uppnå lönsamhet. Detta i en tid när vi på grund av kriget i Ukraina närmar oss en global livsmedelskris och Sverige är i akut behov av att höja sin självförsörjningsgrad. S-regeringen har lojt och kraftlöst försökt möta denna allvarliga utveckling med tillfälliga och otillräckliga krispaket. Det räcker inte. Svenskt jordbruk måste får långsiktiga och stabila förutsättningar för att uppnå lönsamhet och möjlighet att konkurrera på en internationell marknad.

Med Moderaternas förslag kommer möjligheterna att förbättras avsevärt.

LÄNKAR:

Moderaternas förslag till ny reduktionsplikt – 27 juni 2022
Tidigare blogginlägg om reduktionsplikt

Tappade uppkopplingen