Sätter punkt för Nya Moderaterna

Blogginlägg

Idag på morgonen spred sig nyheten att Moderaternas partiledning under det s k Sverigemötet, som på fredagen inleds i Karlstad, kommer att lansera en ny logotype för partiet. Loggan ska vara utan ordet “nya”. Detta handlar nu inte om hur designen på en logotype. Det är större och viktigare än så. Det är ett vägval som innebär att partiledningen tydligt och definitivt sätter punkt för  för projektet Nya Moderaterna.

Jag applåderar. I november förra året föreslog jag just att “Nya Moderaterna” skulle avslutas. Senare satte jag förslaget på pränt i en motion som var tänkt att tas upp för behandling av Moderaternas partistämma till hösten. Min utgångspunkt var att väljarna inte kände tillit till Nya Moderaterna, som kommit att förknippas med ett antal för borgerliga väljare svårsmälta och olyckliga ställningstaganden samt ett antal lika olyckliga och svårsmälta, politiska kursändringar.

Att partiledningen redan nu väljer att agera i denna riktning, tycker jag är utmärkt. Det är en logisk följd av det restaureringsarbete av partiet som Ulf Kristersson inledde efter att han valdes till partiledare. Den egentliga, politiska avslutningen av projektet Nya Moderaterna skedde redan vid Moderaternas arbetsstämma hösten 2017. Då antogs en sammanhållen politik med trygg förankring i det liberalkonservativa idéarvet och flera av de politiska irrfärder som var frukter av Nya Moderaterna avslutades. Politiken gavs en tydlig riktning, partiets högerprofil skärptes och mer traditionella moderater gavs därmed en värdefull känsla av hopp, sammanhang och politisk hemhörighet.

Det är en utveckling som måste fortsätta. Moderaterna behöver 2022 möta väljarna som ett parti med en tydlig politik som borgerliga väljare känner igen och känner förtroende för. Vägen till ett återupprättat förtroende går via en politik som är tydligt förankrad i Moderaternas liberalkonservativa idéarv. Den ideologiska färdriktningen måste vara tydlig, ligga fast samt vara robust och förutsägbar. Det är samhällsproblemen som ska angripas och lösas. Vårt partis politik får därför aldrig anpassas till andra partiers uppfattningar. Det får aldrig råda tvekan om att Moderaterna gör allt för att utöva påverkan och få genomslag för sina idéer och sin politik. Det är så vårt parti ska utvecklas till att vara en trovärdig och tydlig politisk kraft för väljarna 2022; Ett stabilt och frihetligt alternativ till socialism, kollektivism, introvert nationalism och kortsiktig opportunism.

LÄNKAR:

SVT erfar: Moderaterna lanserar ny logga i helgen – SVT 04 april 2019
Motion om att avsluta projektet ny Moderaterna – Anders G Johansson 29 december 2018
Blogg: Eftervalsreflektion – Anders G Johansson 10 november 2018

Tappade uppkopplingen