Frånvarande Sverigedemokrater

Blogginlägg

SN_KF

Idag bläddrade jag i papperseditionen av Skövde Nyheter och fann en artikel om när- och frånvaro (mest den senare) i Skövde kommunfullmäktige. Jag är glad att det noterades att jag var bland dem, som inte alls varit frånvarande under mätperioden januari 2013 – juni 2014.  Kommunfullmäktige är kommunens direktvalda och högst beslutande församling. Således ett viktigt och hedrande uppdrag. Men givetvis kan händelser och skeenden i livet göra att ledamöter emellanåt ej kan närvara. Som gruppledare för Moderaterna har jag haft att se till att partiets samtliga 16 stolar varit bemannade vid samtliga sammanträden. Ibland har det, vid sena avhopp på grund av sjukdom eller annat, gått med nöd och näppe . Men då har alltid någon av våra tjänstvilliga och ansvarskännande ersättare ställt upp för laget och ryckt in med kort varsel. Det är inte alla partier som har lyckats med detta. Jag tror, utan att veta (att läsa fyra års fullmäktigeprotokoll är tidsödande!) att Moderaterna är ensamt om denna bedrift i Skövdes lokala parlament.

Åter till SN-artikeln. Där utmålas Christer Winbäck (FP) som den mest frånvarande ledamoten av dem alla. Men min minnesbild från de många uppropen sa mig att han inte är ensam om det. Sverigedemokraterna brukar inte spela med fullt lag. Vid mötena brukar någon, några och emellanåt samtliga SD-stolar gapa tomma.

Vilket skulle bevisas. Så jag skred till verket. På Skövde kommuns hemsida publiceras samtliga protokoll från kommunfullmäktige. I begynnelsen av dessa kan man läsa vilka ledamöter som varit närvarande vid sammanträdena. Lätt som en plätt. Bara att börja räkna.

Mitt resultat avviker från SN:s. Under de ett och ett halvt år som Skövde Nyheter haft under lupp för sin artikel har kommunfullmäktige haft 15 sammanträden. Sverigedemokraterna haft minst en stol tom vid tio av dessa. Vid två tillfällen (31 mars och 28 april 2014) har partiets samtliga tre stolar saknat SD-rumpor.

Så vem är då Skövdes mest frånvarande KF-ledamot 2013-2014? Det är faktiskt dött lopp mellan Roland Larsson (SD) och Christer Winbäck (FP). 7-7 i möten utan närvaro. Larsson tycks tack vare en felräkning klarat sig undan den mindre smickrande uppmärksamheten i bladet. Där anges att han varit frånvarande sex gånger. Protokollen uppger sju. Även de två resterande SD-ledamöterna, Mattias Axner och Josef Fransson, klarade sig lindrigt undan den räknande journalistiken. De har varit frånvarande från fyra sammanträden vardera och borde därmed ha fått sina namn införda i den mindre smickrande vänstra halvan av artikelns gröna faktaruta. Sammantaget är det alltså SD som, både individuellt och i lag, lyser med sin frånvaro i Skövdes kommunfullmäktige.

LÄNK:

Skövde kommuns protokoll

Ett svar till “Frånvarande Sverigedemokrater”

  1. Christer W skriver:

    Tack för inlägget Anders.
    Lustigt att de som illustration väljer en bild där jag faktiskt ÄR närvarande.
    Mitt huvud sticker upp ovanför Svartvik!
    mvh Christer

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen