Seniorerna behövs

Blogginlägg

Stig, Susanne och Sten samtalar.Idag mötte jag och riksdagsledamoten Sten Bergheden tjänsteföretagaren Susanne Fogelberg. Susanne driver företaget Seniorjobb i Skövde. Med på vår trevliga kaffestund var också Stig Blomén som är en av de anställda på företaget. Susanne startade företaget våren 2009 med idén är att hyra ut senior arbetskraft för hushållsnära tjänster. Kunderna utgörs av nu av både företag och privatpersoner, men de senare utgör det dominerande inslaget i kundstocken.

Stig berättade att han är 68 år ung och varit jobbare i hela sitt liv. Efter pensionering kände han att han hade mer att ge, saknade arbetets sociala liv och ville göra något som är meningsfullt för både honom och andra. För honom var den ekonomiska aspekten och det utökade jobbavdraget för seniorer av underordnad betydelse. Nu arbetar han när det passar honom och att han trivs väldigt bra med sin tillvaro var uppenbart.

Han avlivade också bestämt myten, som torgförs i vänsterpropagandan, om att det endast skulle vara de välbärgade som köper hushållsnära tjänster. Många av de kunder som Stig hjälper är själva äldre och behöver hjälp med mindre saker, som hantverkare inte gärna åtar sig. Det kan vara allt från att hänga upp en hylla till att skruva ihop IKEA-möbler. Det handlar om avlastning och stöd med olika vanliga bestyr i vanliga människors vanliga vardag.

Det var mycket roligt att höra Stig entusiastiskt berätta om sitt arbete. Jag känner stolthet över att företräda ett parti som varit med och gjort det mer lönsamt och intressant för äldre att arbeta och för företag att anställa seniorer. Det positiva effekterna märks i flera olika dimensioner. För senioren handlar det om att få fortsätta känna sig behövd och få ingå i arbetets gemenskap. För samhället handlar det om att tillvarata arbetskraften. Det är inte rimligt att, som det tidigare varit, människor kollektivt och regelmässigt ska ställas åt sidan när de fyllt 65 år. Detta i ett land där vi är friskast i världen och lever längst. Det går snart två arbetsföra på en pensionär i Sverige. Trycket på den arbetande befolkningen kommer att bli hårt för att den gemensamma välfärden ska kunna upprätthållas. Därför är det sunt att staten uppmuntrar och belönar de äldre som kan och vill att arbeta ytterligare några år.

Sten Bergheden gjorde en jämförde med det gamla bondesamhället, där alla generationer hjälptes åt och bidrog efter förmåga till familjens och samhällets försörjning. Jag tycker att det är en sympatisk princip som kan återvinnas även i vår tids moderna välfärdssamhälle.

Etiketter

Tappade uppkopplingen