Sista syllen ur banan?

Blogginlägg

Mitt allra första blogginlägg, daterat 11 mars 2010, handlade om Karlsborgsbanan. Detta för att Karlsborgs kommun då hade skrivit till regeringen och uppmanat denna att upphäva dåvarande Banverkets (numera heter det ju Trafikverket) beslut om att avveckla banan.

Resultatet av knorrandet i Karlsborg blev till sist att Västra Götalandsregionen hösten 2011 beslutade att göra ännu en utredning om banans potential för person- och godstrafik. Denna utredning presenterades tidigare i sommar och har nu sänts på remiss till kommuner och näringsliv i Skaraborg.

Jag har läst en sammanfattning av rapporten. Den förutspår förvisso en positiv utveckling för persontransporter, men detta bygger på antaganden. Godstransporter beskrivs som mindre gynnsamt, då omlastning måste ske i Tibro, Mölltorp eller Karlsborg. Skillnaden med en omlastning i godscentral i stambanekommunerna Skövde eller Falköping är således mer eller mindre obetydlig. Vidare konstaterar rapporten att vinsten i miljöpåverkan är marginell.

Sammanfattningsvis är det begränsade vinster, som på intet vis kan anses stå i proportion till de stora investeringar, som måste göras i den nu delvis förfallna banan för att denna ska kunna trafikeras med tåg i 160 km/h. Någon sådan investering ligger varken i regional eller nationell plan fram till 2021. Ett eventuellt igångsättande av Karlsborgsbanan ligger alltså många år framåt i tiden.

Det är ett problem i sig. För tills dess att frågan är avförd, konkurrerar ju Karlsborgsbanan med andra infrastrukturinvesteringar och andra kollektivtrafiksatsningar, som är av mycket större betydelse för både Västsverige och Skaraborg. Till dess frågan är avförd bromsar man också bankommunernas – i klartext Skövdes och Tibros –  användning av marken intill banan. Velande och väntande hämmar således utveckling och tillväxt i dessa kommuner.

Jag utgår från att Skövde kommun kommer att yttra att den inte motsätter sig en avveckling av banan. Jag hoppas att frågan snart kan dömas av och en gång för alla avföras från den politiska agendan. Det är av en mängd goda skäl dags att slå spiken i kistan och dra den sista syllen ur Karlsborgsbanan.

Etiketter

Tappade uppkopplingen