Sisu på förskola

Foto: Kristina Claesson, Skövde Nyheter

Foto: Kristina Claesson, Skövde Nyheter

Sedan 2012 är Skövde finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att invånare har rätt att använda det finska språket i kontakter med kommunen samt att denna åtagit sig att ordna förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Att Skövde skulle ansöka om att bli finskt förvaltningsområde rådde det kompakt politisk enighet om. Sverige och Finland har omfattande historiska och kulturella band, då de fram till 1809 var förenade i en gemensam nation. I Skövde är det ca 3000 invånare som är bördiga från Finland. Under främst 60- och 70-talen invandrade många finländare för att arbeta på Volvo, som då hade skriande personalbehov. Således har finländare genom sitt arbete i hög grad bidragit till både Skövdes och Sveriges välstånd och utveckling.

Med status som förvaltningsområde följer som sagt att kommunen ska erbjuda finskspråkig förskola. Här har skolchefen och -förvaltningen åstadkommit en fiffig och smidig lösning, genom att bygga verksamheten kring en redan anställd, finskspråkig förskolelärare. Fem platser på en avdelningen på förskolan Solrosen är dedikerade för finskspråkiga eller -ättade barn, men än så länge är bara ett barn inskrivet.

Kring detta barn, lilla Melinda, blev det idag stort ståhej, när skolförvaltningen gav pressinformation om verksamheten. SLA, SN, SR Skaraborg och Sisuradio deltog. Bra och positivt att våra ansträngningar uppmärksammas! Det innebär sannolikt också att fler finskspråkiga föräldrar uppmärksammar Skövde kommuns erbjudande.

LÄNK:

Skiner som solen på finska avdelningen – Skövde Nyheter 02 oktober 2013
Sisuradio 02 oktober 2013

Tappade uppkopplingen