Självmål, Grönblad!

De sista veckorna har jag varit inblandad i en debatt med Sture Grönblad (MP). Denne inledde med att fråga om Moderaterna i Skövde skulle ställa sig bakom Miljö- och Vänsterpartiernas idé om att folkomrösta om Cementas brytningstillstånd. Svaret var kort och gott nej. Det är inte en kommunal fråga att besluta om tillstånd för att bryta kalksten. Följaktligen kan och ska inte kommunen arrangera en folkomröstning, menar vi moderater på goda grunder.

Sture Grönblad har därefter gjort come back i spalterna och anklagat mig för att vara okunnig om det ena och det andra. På denna artikel har min partivän Torbjörn Bergman (M) lämnat ett mycket bra svar. Torbjörn kan verkligen inte anklagas för okunnighet i varken denna eller någon annan fråga. Han är påläst som få.

Sture Grönblad gör sig tyvärr till en löjlig figur. Den folkomröstning som han skriver och skränar om, är inte bara fel enligt kommunallagen. Den skulle omöjligen hinna att genomföras före det att Skövde kommun ska avge sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen nu i juni. Han anklagar mig för dubbelfel, men gör sig själv samtidigt skyldig till ett riktigt präktigt självmål!

TV4 Skaraborg har uppfattat den lokala debatten och sände i början av maj ett inslag där Torbjörn Bergman intervjuades liksom ett lokalt MP-språkrör vid namn Amanda Nordell. Röret blir pinsamt tyst när hon får frågan om varför MP först nu väcker frågan om en folkomröstning. Faktiskt lite lustigt och därför sevärt!

LÄNKAR:

TV 4 03 maj 2013 
SN 3 maj 2013, Torbjörn Bergmans genmäle
SN 2 maj 2013, Sture Grönblads artikel
SLA 22 april 2013, mitt svar till Grönblad
SLA 18 april 2013, Sture Grönblad, MP

Tappade uppkopplingen