Sjukt?

Idag knallade jag till Radio Skaraborg för en i fredags överenskommen intervju om “lärarnas tuffa arbetssituation i Skövde”. Väl där fick jag veta att det också skulle bli någon slags debatt med Per Agne Rytter, som är ordförande för föreningsrådet i Ryd och som sådan har överklagat skolnämndens beslut om områdesindelning.

Genom radion fick jag veta att Lärarförbundet hävdar att “många lärare sjukskrivit sig på grund av den höga arbetsbelastningen”. Den ökade belastningen skulle bestå i förändringar i skollag och läroplan samt den lokala skolnämndens beslut om införande av en-till-en-datorer samt, nu senast, förändrad områdesindelning.

Jag inser att omställningen av den svenska skolan genererar merarbete under en omställingsperiod. Det är angelägna åtgärder, som syftar till att förbättra och utveckla den svenska skolan och höja läraryrkets status. Några av åtgärderna är dessutom gamla lärarfackliga krav, som nu förverkligas. Flera lärare, som jag talat med, har just uttryckt att det är viktigt och positivt att den svenska skolpolitiken äntligen reformeras efter år av holmgång. Men uppenbarligen finns det sådana som mest ser det som tyngande arbete.

På samma sätt har jag mött lärare som är lyriska över Skövdes satsning på datorer i högstadiet. Hur detta läromedel ger nya möjligheter för undervisningen. Men uppenbarligen finns det också sådana som mest tycker att maskinerna innebär tyngande, krångligt merarbete.

Självklart är det viktigt att kommunens anställda mår bra och känner att de och arbetstiden räcker till. Det är för övrigt ett av argumenten för skolnämndens ambitoner att förmå fler lärare att arbeta 40-timmarsvecka.

Vi måste ta och tar signaler om ohälsa på allvar. Det är vår självklara skyldighet som arbetsgivare. På eftermiddagen begärde jag därför ut data om sjukfrånvaron bland lärarna. En snabb jämförelse mellan hösten 2011 och 2010 säger att sjukfrånvaron bland högstadielärare sammanlagt minskat under den just gångna hösten. Från 345,2 till 268 dagar. Det förekommer varken många längre sjukskrivningar eller många sjuktillfällen under perioden. Statistiken talar alltså emot det som Lärarförbundet hävdar i Radio Skaraborg.

Jag utesluter inte att lärare har det tufft och känner sig pressade i dessa tider av omställningar och ovisshet. Men jag ställer mig tveksam till påståendet om att sitautionen genererat ökade sjukskrivningar under den gångna hösten. Den uppgiften är helt enkelt inte korrekt.

LÄNKAR:

SR Skaraborg: Lärare jobbar sig sjuka
SR Skaraborg: Skolledningen bemöter kritiken
SR Skaraborg: Radioinslaget med mig

Tappade uppkopplingen