Sjumilakliv i rättspolitiken

Blogginlägg

Jag följer Moderaternas arbetsstämma digitalt på avstånd. Det är faktiskt ganska trist. Man får avsevärt bättre sammanhang och inramning när man är i rummet och kan ta del av det snack som inte förs utifrån manus i talarstolen.

Men även om formatet är sövande är det politiska innehållet mer uppiggande. Idag beslutade stämman om en rejäl, kraftfull och långtgående reformagenda för det rättspolitiska området. Nu ska det, om Moderaterna får bestämma, bli avsevärt svårare och jävligare att vara livsstilskriminell.

Det ska vara kriminellt att delta i eller ha samröre med organiserad brottslighet och anknytning till kriminella gäng ska vara en straffskärpningsgrund som ska leda till fördubblade straff. De lägsta straffen i skalorna ska höjas för allvarliga brott och mängdrabatter ska slopas. Villkorlig frigivning ska vara en möjlighet för de mest skötsamma och inte som idag en rutinåtgärd för alla intagna. Avtjänandetiden ska höjas till minst tre fjärdedelar istället för som nu två tredjedelar. Straffmyndighetsåldern ska sänkas till 13 år, vilket är en fullt rimlig reaktion på det faktum att vi numera i Sverige ser ett slags barnsoldater mörda på uppdrag av de kriminella gängen.

Det var ett axplock. Det finns fler förslag för hur rättsstaten ska stärkas och äntligen ges muskler och förmåga att ge den raskt framryckande, grova kriminaliteten en match. Det är absolut nödvändigt. Sverige har förfallit och hotar att bli ett laglöst land. Jag uppskattar det arbete som partiets rättspolitiske talesman Johan Forssell har ansvarat för. Jag hoppas att de sjumilakliv som Moderaterna idag har tagit på området ska inspirera eller snarare stressa andra politiska partier att följa efter. Politiken behöver samlas och kraftsamla för att knäcka kriminaliteten.

Men en sak är jag trots allt inte nöjd med. Moderatstämman avvisade Skånemoderaternas yrkande om att införa kommunal ordningspolis. Det är en fråga som jag själv har drivit men dessvärre misslyckats med att få stöd för bland en majoritet av partivännerna i Västra Götaland. Jag tänker ta nya tag i frågan. Närvarande polis med kännedom om det lokala småbuset vore en utomordentlig tillgång när den svenska rättsstaten äntligen ska resa sig för att trycka ned buset. Här behöver mitt parti lämna sin nuvarande position.

LÄNKAR:

Handlingar Moderaternas arbetsstämma 2021
Blogg: Kommunal ordningspolis prövas av M-stämman – 12 oktober 2017

Tappade uppkopplingen