Skandalös skolstart

Blogginlägg

Så har det än en gång hänt att elever vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde har dragit skam och vanära över sig själva, sin skola och sin kommun genom att under den första skoldagen trakassera yngre elever och vandalisera sin skola. Det gör mig förbannad, besviken och upprörd!

Jag uppskattar att ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden, min partivän Anna Ljungberg, liksom skolan och skolförvaltningen ser mycket allvarligt på det inträffade och utlovar krafttag. Det behövs för att häva en alldeles förfärligt sjuk kultur och en vidrig tradition som vilar på fylla, pennalism och vandalism. Sådant ska inte förekomma i någon skola överhuvudtaget och absolut inte i Skövde.

Som Anna Ljungberg konstaterar är detta inte bara ett skolproblem. Det är större än så. Det är ett samhällsproblem. Vad är det som har gjort eller gör att ett antal elever som har fyllt 18 år – och därmed ska anses vara vuxna – finner det acceptabelt att grovt trakassera sin omgivning och förstöra sin arbetsplats? Vad händer i förlängningen med vårt samhälle när gränserna på detta vis flyttas fram och med råge överskrider det som är normalt, rimligt och anständigt? Det är frågor som vi som är föräldrar behöver fundera på. Vi har ett stort ansvar för att dana och prägla det uppväxande släktet. Det är vi som ska se till att våra barn rustas med anständiga värderingar.

Jag hoppas att de värsta illdådarna kan identifieras och knytas till sina brott, så att det leder till någon påföljd. Tydligen är några brott anmälda till Polisen. Barn- och utbildningsnämnden är också tydlig med att den har för avsikt att besluta om avstängning av elever, om rektorn finner det vara befogat. Den senare åtgärden är dock, som så ofta i vårt land, i praktiken relativt tandlös. Grundregeln är att en avstängning inte får vara mer omfattande än två veckor per kalenderår. Min personliga uppfattning är att en lagändring måste till. Gymnasieskolan är trots allt en frivillig skolform och den omfamnar delvis elever som faktiskt är myndiga. Det rättfärdigar tuffare åtgärder och sanktioner mot sådana som havererar undervisningen och som omöjliggör en trygg undervisningsmiljö.

Skövde kommun måste skärpa sina brottsförebyggande insatser, särskilt i skolan. Moderaterna har bland annat föreslagit att skolor, som ju inte är allmän plats, i högre grad ska bevakas med kameror. Detta för att försvåra för vandaler att förstöra byggnader och egendom, vilket årligen kostar skattebetalarna stora belopp. Men också för att bidra till en trygg och säker studie- och arbetsmiljö för elever och anställda.

Samhällsproblemet har gått så långt att denna åtgärd och många fler är befogade och nödvändiga. Tyvärr.

LÄNKAR:

Elever kan stängas av efter insparken på Västerhöjd – SLA 22 augusti 2019
Det är helt oacceptabelt – SN 22 augusti 2019

Tidigare inlägg:

Blogg: Ännu en stökig skolstart – 22 augusti 2012
Blogg: Rakryggat av utbildningsnämnden – 03 september 2012

Tappade uppkopplingen