Skattehöjning – en enkelriktad väg

Idag publicerar SLA min artikel om kommunalskatten. Glad midsommar!

Medan den socialdemokratiska partiledningen är tystlåten om sin politiska vilja, lättar partivännerna i Skövde på förlåten; S-politiken innebär alltjämt att med höga skatter urholka människors egna ekonomier och beskära deras frihet. När kommunfullmäktige i måndags diskuterade kommunens budget för 2013, var det utifrån två väldigt olika alternativ. Alliansen förordade oförändrad kommunalskatt, medan Socialdemokraterna, påhejade av kamrat Vänsterpartiet, krävde en skattehöjning om 60 öre. Miljonerna duggade tätt i de entusiastiska S-företrädarnas anföranden om diverse offentliga ”satsningar”.

S har, tillsammans med V och MP, redan höjt skatten i Västra Götalandsregionen med 25 öre. Om vänstern fått råda även i Skövde, hade alltså Skövdeborna drabbats av 85 öres skattehöjning från årsskiftet. Det innebär en minskad köpkraft om 76,5 miljoner kronor per år, vilket motsvarar ca 160 heltidstjänster. I en tid präglad av stor osäkerhet i världsekonomin iakttar människor en naturlig försiktighet i sin konsumtion. En skattehöjning innebär därmed att arbeten riskerar att försvinna, eller i varje fall att nya inte kommer till.

Kraftfulla höjningar av kommunalskatten passerar inte obemärkt i plånboken och hushållsekonomin. En sjuksköterska och en polis, som efter ett antal års tjänstgöring nått upp till medellönen för sina yrkesgrupper, skulle 2013 – om S får råda – få ökade årskostnader för skatt om 2300 kr respektive 2500 kr. En nyanställd, kontinuerligt tjänstgörande pansarskyttesoldat på Skaraborgs regemente skulle få en ökad årskostnad för skatt om ca 1400 kr. För människor med låga inkomster och knappa marginaler kan en skattehöjning faktiskt vara det som välter vardagen över ända. Det som gör att ekonomin inte går ihop vid månadens slut.

Skattehöjningsvägen är oftast enkelriktad. Det går fort och lätt att anpassa en kommunal organisation och verksamhet till ett ökat ekonomiskt, utrymme. Att göra det motsatta är avsevärt svårare. En skattehöjning riskerar och tenderar att följas av en annan, men sällan av skattesänkningar ens i goda tider.

Alliansen tar med sin budget ansvar för att fortsätta bygga och utveckla Skövde och vår gemensamma välfärd. Vi gör det utan att höja skatten! För oss moderater är skattehöjning den sista utvägen. Något som kan tillgripas endast när alla andra möjligheter är uttömda. När alla stenar vänts på och alla andra alternativ prövats. I frågan om respekt för invånarnas pengar går en skarp skiljelinje i den lokala politiken i Skövde.

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

Etiketter

Tappade uppkopplingen