Skola + arbetsliv = sant

Idag skriver SLA (ovan) om den treåriga satsning på att utveckla samarbete mellan skola och arbetsliv, som Alliansstyrda Skövde kommun och Näringslivsforum står bakom. Utgångspunkten för närings- och arbetslivet är man redan nu ser en arbetskraftsbrist i Skövde och Skaraborg och befarar att denna blir ännu svårare i en framtid.

Motivet för kommunen är den samma. Att kompetensförsörja det lokala arbetslivet är en förutsättning för områdets utveckling och tillväxt. Kommunen har också en ambition att i högre grad få ungdomar att ”hamna rätt” i och med sin utbildning. Igår rapporterade Sveriges Radio att en oacceptabelt hög andel svenska elever – en fjärdedel – inte fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år. Den långa utbildningstiden och det allt senare inträdet på arbetsmarknaden innebär så klart onödiga samhällskostnader samt också bekymmer och besvikelser för den enskilde eleven.

Skola och arbetsliv ska inte vara separerade storheter! Det måste finnas robusta bryggor som förenar dem. Ett fungerande samarbete ger bättre förutsättningar för information om yrken och utbildningar, möjligheter till praktik och lärande samt också utveckling av lärare och lärandesituationer.

Kommunen satsar en halv miljon kronor per år under en treårsperiod på detta projekt. Tanken är inte att dunka medarbetarna i skolan med ytterligare uppgifter och pålagor. Jag är väl medveten om att det just nu arbetsmässigt är en tämligen tuff period, främst beroende på de förändringar som ny skollag och ny läroplan innebär. Det handlar om en långsiktig implementering där det gäller att utveckla metoder och relationer för att göra pedagogiska vinster av samarbetet.

En betydande framgångsfaktor är det lokala näringslivets engagemang och intresse, som kanaliserats genom Näringslivsforums Erik Prestgaards hängivna arbete i frågan. Nu gäller det för oss i kommunen att matcha detta engagemang, så att ett plus ett minst blir tre!

Tappade uppkopplingen