Skolan måste kunna upprätthålla trygghet och säkerhet

Blogginlägg

SLA rapporterar att Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Västerhöjdsgymnasiet i Skövde för skolledningens beslut att inför skolstarten 2020 be eleverna på Västerhöjdsgymnasiet att visa innehållet i sina väskor och fickor före det att de anträdde skolområdet. En elev upplevde detta som kränkande och JO-anmälde företeelsen. JO gav eleven rätt och beslutet går inte att överklaga.

Bakgrunden var att Västerhöjdsgymnasiet under flera års tid upplevt oacceptabelt stökiga skolstarter med fylla, skadegörelse och trakasserier. Skolan, kommunen och polisen har tvingats till eskalerande motåtgärder och har årligen måst uppbåda personal och ordningsvakter för att begränsa och minimera vandalernas och pennalisternas framfart.

Inför den aktuella skolstarten hade skolledningen indikation på att omdömeslösa individer även denna gång skulle medföra vattenpistoler och -ballonger fyllda med illaluktande vätskor till skolan. Skolledningen befarade att dessa än en gång skulle användas till att göra livet surt och skrämmande för skolans förstaårselever. Skolan ville avstyra angrepp mot sina elever och upprätthålla den ordning och trygghet som förväntas råda på en skola. Det var fel, menade JO, som anser att det är att jämställa med kroppsvisitation att vänligt be att få titta i någons väska.

Jag betvivlar inte att JO har gjort en riktig juridisk tolkning. Jag konstaterar att JO:s beslut innebär att skolor, skolledare, lärare och kommuner med detta får ytterligare försämrade möjligheter att upprätthålla trygghet och studiero i skolan.

Det är nedslående och allvarligt. Under senare tid har ett antal exceptionella händelser utspelat sig på skolor i Skåne. Till dessa skolor medförde elever inte ballonger med äcklig vätska i sina fickor och väskor. De medförde knivar och konsekvensen blev dödligt våld.

Skollagen behöver uppenbarligen göras om. Skolorna och dess personal måste medges rimliga legala förutsättningar att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla en anständig säkerhet för sina elever och medarbetare. Det är ett allmänt och överordnat intresse i ett allt mer brutalt samhälle. Att enskilda individer kan känna sig kränkta är jämförelsevis ett underordnat problem.

LÄNK:

Västerhöjdselever kroppsvisiterades – JO kritiserar skolledningen – SLA 24 maj 2022 (låst artikel)
Kritik mot skolledningen på Gymnasium Skövde Västerhöjd – Justitieombudsmannen 23 maj 2022
Tidigare blogginlägg om Västerhöjd

Ett svar till “Skolan måste kunna upprätthålla trygghet och säkerhet”

  1. Lars Stålheim skriver:

    Fler friskolor behövs. Där kan inte JO klaga. Olika platser olika ordning.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen