Skolan ska vara ickekonfessionell

Blogginlägg

Ikväll har Moderaterna i Skövde hållit årsmöte. Jag fick ännu en gång förtroendet att vara mötesordförande. Och ännu en gång rådde det god anslutning, positiv anda och intressanta meningsutbyten. Jag tycker om att vara en del av Moderaterna i Skövde!

Två av de politiska besluten, som årsmötet fattade helt i enlighet med styrelsens förslag, vill jag beröra här. Först och främst Anna Bergmans motion om konfessionell inriktning i skolan. Anna föreslog “att det i svensk skollag inte ska finnas utrymme för för fristående [förskole-, skol- och fritidshems-] enheter att ha en konfessionell profil”.

Årsmötet landade i att detta är ett rimligt krav. Det tyckte även styrelsen och det tycker också jag. Jag är en varm anhängare av religionsfrihet. Jag bekänner mig själv som kristen, men jag vurmar för Sverige som en sekulär nation. Det innebär att religionsutövningen är en självklar och väsentlig rättighet, men att det ska vara en angelägenhet för individen. Inte för staten eller kommunen. För den skattefinansierade, allmänna skolan ska istället kunskapsuppdraget vara det centrala.

Skolan ska ge alla barn likvärdiga förutsättningar att på kunskapens trygga grund bygga en framtid och ett rikt och innehållsrikt liv som arbetande och delaktiga samhällsmedborgare. Skolan ska vara den plats där barn, oavsett bakgrund, födelseort, kulturell identitet eller religion möts och tillgodogör sig väsentlig kunskap samt utvecklar värdefulla relationer och betydelsefulla sammanhang. Det konfessionella intresset riskerar att konkurrera med detta viktiga samhällsmål och faktiskt istället bidra till en andligt och kulturellt betingad segregation.

Jag tycker att beslutet känns klokt bra och modigt. Motionen går nu vidare till Moderaternas i Västra Götaland förbundsstämma, som hålls i Uddevalla (tror jag) på självaste pingstafton den 14 maj. Där hoppas vi att länets moderater ställer sig bakom kravet och driver det vidare mot partiets nationella nivå.

En annan motion kom av Michael Nimstads hand och handlade om att asylsökande tydligt ska upplysas om Sveriges lagar och kultur samt landets förväntningar på människor som vistas här. Vidare att den som sökt asyl eller beviljats uppehållstillstånd ska utvisas, om den lagförts för brott som faller under allmänt åtal. Anständiga och rimliga krav som även de drivs vidare mot nästa nivå i partiets beslutshierarki. Noterbart är att även partiledaren Anna Kinberg-Batra i veckan framförde delvis liknande krav om införande av samhällstest för nyanlända. Det känns bra!

LÄNKAR:

Skövdemoderaternas årsmöteshandlingar 2016
Inför samhällstest för alla nyanlända

Tappade uppkopplingen