Skolk i slutbetygen

Blogginlägg

Idag skriver SLA om att gymnasieelever lämnar Skövde för att bege sig på studentresa till Cypern. Rektorn säger nej. Att åka till en Medelhavsö för att kalasa är naturligtvis inget giltigt skäl för frånvaro. Men eleverna åker ändå och rektorer och lärare kan inte göra annat än att gilla läget. Några sanktionsmöjligheter finns inte i skollagen.

Gymnasieskolan är i teorin frivillig. I praktiken har den kommit att bli mer eller mindre obligatorisk. Det finns idag få jobb, som är möjliga att få utan en gymnasieutbildning i bagaget. Sverige lägger stora pengar på att utbilda sina invånare. Var och en ska få möjlighet till en god och utvecklande utbildning och därmed i förlängningen chansen till ett rikt och meningsfyllt liv med arbete och egenförsörjning. För eleven är utbildningen kostnadsfri. Den belastar istället kommunens skattebetalare. Det är skattebetalarna som får stå för den onödiga notan när lärare nu möter tomma klassrum, medan eleverna hoppar runt på skumpartyn i solen.

Det är inte i övriga samhället okej att vara frånvarande, när man inte har rätt till det. Då ska det inte heller vara det i skolan, som har att förbereda unga för Livet. De, som snart ikläder sig den vita mössan, är ju faktiskt någorlunda vuxna och i alla fall myndiga människor. Man ska därmed kunna ställa rimliga krav på elevers uppträdande och närvaro.

Skolk får enligt skollagen redovisas endast i terminsbetygen. Inte i slutbetyget. Jag tycker att det är dags att ändra på det. Om skolk präntades på slutbetyget skulle det sannolikt bidra till att elever i högre grad väljer att inte nonchalera rektorns beslut om avslagna ledighetsansökningar. Om inte annat vore en redovisning av ogiltig frånvaro en värdefull upplysning för de arbetsgivare, som står på tur att så småningom anställa de nya studenterna. För vem vill förbinda sig till ett långtgående arbetsgivaransvar för någon som inte passar tider och som varken följer bestämmelser eller anvisningar?

Tappade uppkopplingen