Skolnämndsavslutning

Blogginlägg

Idag har jag fört klubban vid den sista skolnämndens sista sammanträde i Skövde kommun. Efter årsskiftet väntar en ny organisation och en ny nämnd tar över ansvaret. Jag sitter av, jag har gjort mitt för nu och jag har idag symboliskt överlämnat klubban till min efterträdare Paula Bäckman (C). Det har varit en intressant, lärorik och tuff fyraårsperiod. Jag är inte nöjd med allt, men jag är det med ganska mycket.

Efter nämnden hade vi sedvanlig julavslutning. Vasaskolans måltidspersonal bjöd på ett alldeles fantastiskt smörgåsbord! Före det att jag avtackade var och en av nämndens ledamöter och sedan själv blev avtackad på ett mycket fint sätt av kommunens rektorer och förskolechefer, höll jag ett avslutningstal. Jag skulle säga så här och jag gjorde det ungefär:

Denna höst och varma vinter har varit mer än en transportsträcka. För skol- och utbildningsförvaltningarna har den varit första- och kanske också andrasträckorna i ett febrilt arbete inför växlingen till en ny, gemensam organisation med ett samlat ansvar från förskola till gymnasium. Flera av er – och särskilt chefen Gustaf  Olsson– har haft en tuff uppgift med att förbereda och bädda för den nya förvaltningen i den nya sektorn.

Jag har upplevt att intensiteten och tempot efterhand har ökat och tycker mig ha märkt en stigande entusiasm och en växande kraft på stadshusets fjärde våning. Jag upplever att det finns beslutsamhet att göra det allra bästa av denna omstrukturering. Jag tycker mig ha mött en stark förhoppning om och förväntan på att det ska och kommer att bli riktigt bra. Det ligger en enormt viktig framgångsfaktor i detta; att verkligen vilja lyckas! Vill man, så kan man! Ni vill, ni kan och ni kommer att lyckas! Tillsammans kommer ni att lyckas med att skapa bättre förutsättningar för unga skövdebor att lyckas med skolgång, att lyckas med bildning och att lyckas med livet.

För den avgående skolnämnden innebär hösten upplopp och snart målgång. En mandatperiod tar slut. Nämnden upphör. Nya förtroendevalda tar vid årsskiftet över stafettpinnen och ansvaret för Skövdes skolväsende.

När man i hög fart närmar sig målsnöret är det ofrånkomligt att man kastar en blick bakåt. På beslut, reformer och förändringar. Flera framsteg. Några bakslag. Jag har tänkt mycket nu efteråt och givetvis kontinuerligt under resans gång. Gjorde vi rätt? Kunde vi gjort annorlunda? Kunde vi gjort mer? Mitt svar är ”ja” på alla dessa frågor.

Om jag tillåts lyfta fram ett beslut, som jag är särskilt stolt över och som jag ser som särskilt viktigt, väljer jag beslutet om skolområdesreformen  den 14 december 2011. Det var omvälvande och det var uppslitande, men framförallt var det – tycker jag – enormt viktigt. Beslutet innebar att vi bröt upp en destruktiv struktur i en utsatt stadsdel. Vi hindrade därigenom boendesegregation från att övergå till att bli skolsegregation. Vi gjorde handgripligen det som andra pratar om utifrån ett teoretiskt plan. Jag säger inte att vi med ett Alexanderhugg därmed löste alla problem. Långt därifrån. Mycket återstår att göra. Men genom att se och ingripa mot strukturella fel och brister vi skapade vi bättre förutsättningar för att beivra utanförskapet, för att förbättra likvärdigheten och för att öka sammanhållningen i vårt Skövde. Det var rätt och det var klokt. Jag kan inte tycka annat.

Politiker kommer och går. Men ryggraden i Skövdes skolväsende består. Det är ni; förskolechefer, rektorer, chefer och förvaltning. En stabil och trygg kärna med en enorm kunskap, mängder av erfarenhet och en imponerande vilja att lösa uppgiften. En stor och viktig uppgift som utan längre betänketid kan brytas ned i en myriad av deluppgifter; alla syftande till att åstadkomma bildning, kunskap och goda förutsättningar för Skövdes barn att växa och utvecklas. Fortsätt att inspirera och motivera våra medarbetare! Fortsätt att möta barn med höga förväntningar! Fortsätt att se möjligheter till utveckling och förbättring! Glöm aldrig vilken viktig roll var och en av er spelar för Skövdes unga och för vår gemensamma framtid! Varmt tack till var och en av er!

Jag vänder mig nu till nämnden:

En politiskt tillsatt nämnd är ingen sällskapsklubb. Vi ledamöter representerar olika partier och olika grupperingar. Vi företräder våra väljare och förväntas att agera utifrån våra olika ideologier och samhällsåskådningar. Motsättningar och kraftmätningar är därför inte bara ofrånkomliga utan rentav nödvändiga när olika idéer, uppfattningar och viljor möts, nöts, stöts och blöts. Det är en del av det politiska ansvarstagandet. En annan del av detta ansvarstagande är överenskommelser och kompromisser. Att gemensamt hitta vägar för hur vi bäst agerar för Skövde inom ramen för det ofta snäva manöverutrymme som ligger mellan å ena sidan lagstiftarens krav och å andra sidan de faktiska, praktiska och ekonomiska realiteterna i vår kommun.

Jag är nöjd med att många beslut har fattats i samförstånd och enighet. Jag är övertygad om att det har varit en styrka för Skövde och för skolan att Alliansen och Socialdemokraterna i viktiga frågor gemensamt lyckats finna långsiktiga och hållbara lösningar. Jag vill i vittnens närvaro berömma mina politiska motståndare för det politiska mod ni visat. Att ni har orkat ta ansvar, fast ni som minoritet inte behövt det eller av alla förväntats göra det. Ni har satt omsorg om Skövde före lockelsen av de kortsiktiga poänger det ger att i stunden vara opportun. Det inger respekt.

Jag vill – självklart – också berömma spelarna i Allianslaget. Vi har utvecklat en gemensam och stark samsyn om den politiska inriktningen för vårt viktiga ansvarsområde i kommunen. Vi har diskuterat, vridit och vänt. Vi har tagit initiativ. Vi har gjort skillnad. Inte var och en för sig som fyra partiföreträdare, utan tillsammans som ett lag. Som en allians. Jag har som ordförande känt ert starka stöd, även när det blåst hårt och kallt i samband med tuffa beslut. Ni har inte vikit. Ni har aldrig sviktat. Ni har hållit linjen och vi har hållit kursen. Jag är mycket stolt över er!

Jag ber ledamöterna och ersättarna i Skövdes sista skolnämnd ta plats för avtackning.

Tappade uppkopplingen