Skoluniformen i media

Jag såg det som ett uttryck för somrig nyhetstorka när Kristina Claesson, journalist på Skövde Nyheter, ringde mig och ställde frågor om ett flera veckor gammalt blogginlägg med min reflektion om skoluniformer. Idag publicerades artikeln och jag konstaterar att Kristina har gjort ett grundligt arbete och både inhämtat den lokala oppositionens syn på saken samt röster ur allmänheten.

Det blev sammantaget en bra artikel och jag hoppas att den bidrar till diskussion om saken. För även om frågan om skoluniform kanske inte kan anses vara den högst prioriterade frågan på den skolpolitiska agendan, tycker jag att den är värd att borra djupare i. För mig hör diskussionen om skoluniform samman med den viktiga frågan om trygghet och studiero i skolan. Därför vore det värdefullt att studera företeelsens effekter och även öppna lagen, så att det blir möjligt för skolor att tillämpa en gemensam klädesdräkt.

LÄNKAR:

Blogginlägg: Sympatisk skoluniform (30 JUN 13)
Intervju i Skövde Nyheter (08 AUG 13)
Artikeln i SN webbtidning (17 AUG 13)

Etiketter

Tappade uppkopplingen