Levande museum om aktiva soldater

Blogginlägg

På förtroendemannakollegan Leif Walterums (C) blogg läser jag att förberedelser för Almedalsveckan pågår. Försvarsmaktsråd Skaraborg, som är en samverkan mellan skaraborgska garnisonskommuner och Försvarsmakten, ska genomföra ett seminarium på temat ”Soldaten i samhället”. Utmärkt! Jag kommer själv, om allt går som det ska, vara på plats i Almedalen och ska försöka vara med på seminariet.

Genomförandet av en stark och ansvarsfull veteranpolitik är en mycket viktig fråga. Jag har tidigare påtalat att det civila samhället har ett ansvar för att stödja militären och framförallt soldaterna. Detta gäller givetvis för särskilt för värdkommunen för Sveriges främsta garnison.

Det är i detta sammanhang som jag tycker att också frågan om Garnisonsmuseet ska betraktas. Många hemvändande soldater upplever frustration över att den hemmavarande omgivningen inte har förståelse för deras insatser, umbäranden och upplevelser. Den allmänna kunskapen om försvarets verksamhet lär också sjunka som en sten i och med övergången till ett yrkesförsvar, som engagerar avsevärt färre än det gamla värnpliktsförsvaret.

Garnisonsmuseet skulle kunna vara en länk mellan förband och allmänhet. Det skulle kunna vara en plats som inte bara visar historien och vårdar kultur- och traditionsarvet, utan också åskådliggör dagens verksamhet. En plats där dagens hjältar uppmärksammas och där deras insatser synliggörs. Där grunden för kunskap och förståelse utvecklas bland en annars i sammanhanget ovetande allmänhet.

Det vill jag! Det förutsätter dock flera saker. Först och främst att Skövde kommun anstränger sig för att finna en långsiktig lösning för att härbärgera ett militärt museum. För detta har vi moderater tagit tydlig ställning. Det förutsätter också att Försvarsmakten engagerar sig i frågan och bidrar till att utveckla museet till en levande mötesplats mellan det militära och det civila. Detta är kanske en fråga som kan lyftas i Försvarsmaktsrådet? Till sist förutsätter det en vilja från staten och den lokala museistyrelsen att tänka nytt och ge utrymme för mer av nutid i utställningarna. Just nu är det fokus på försvar i förvar i den svenska försvarskulturpolitiken. Aspekten modernt, aktivt försvar i insats tycks helt ha tappats bort.

Museifrågan kan tyckas vara en petitess i det stora sammanhanget, men jag menar att den faktiskt är viktig för helheten. Attention to details!

Tappade uppkopplingen