Skövde behöver kameror

I dagens SLA svarar Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, och jag på Marie Ekmans artikel från den 20 juni. Alliansen kommer att fortsätta se till att Skövde är en trygg stad.
Artikeln i sin helhet:

Marie Ekman (S) försvarar i SLA (20 juli) pliktskyldigast sin regering och förnekar dess tillkortakommanden på trygghetsområdet. Men faktum kvarstår. Poliserna i Sverige blir på grund av uppsägningar färre, när de istället behöver bli fler. I sitt budgetalternativ för 2017 föreslog Moderaterna ett tillskott till Polisen om cirka 1 000 miljoner kronor. Regeringen omfördelade istället blygsamma 100 miljoner. Huvuddelen av S-MP-regeringens utlovade resursförstärkningar ligger istället bortom nästa val. Det är inte ansvarsfullt. Det är att skjuta åtgärder och kostnader på framtiden. Därmed kommer situationen att bli värre innan den kan bli bättre.

Marie Ekman hävdar att övervakningskameror endast har effekt på tillgreppsbrott. Det är möjligen korrekt, om det är passiva, obemannade kameror som hon avser. Men då har hon inte förstått. De kameror som Alliansen vill montera i delar av centrala Skövde samt i Södra Ryds centrum är operatörsövervakade. Dessa ger därför helt andra förutsättningar att upptäcka och ingripa vid pågående våldsbrottslighet. Kameror ger också möjlighet att identifiera gärningsmän för de brott som trots allt begås. De flesta av oss minns att bilder från en övervakningskamera bidrog till att en misstänkt gärningsman snabbt kunde gripas efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm tidigare i år.

Istället för att åberopa irrelevanta forskningsrapporter, borde Marie Ekman betrakta samtiden och verkligheten. Ett exempel är S-styrda Malmö där kommunen planerar att genomföra en kraftfull ökning av antalet övervakningskameror. Just därför att dessa har visat sig vara värdefulla redskap i kampen mot brottsligheten och i arbetet för att öka tryggheten i det offentliga rummet.

Alliansstyrda Skövde kommun bedriver sedan länge ett långsiktigt och medvetet brottsförebyggande arbete i samverkan med Polisen, handlare, krögare och fastighetsägare. Men när otryggheten breder ut sig samtidigt som regeringen sviker statens viktigaste uppgift, behöver vi göra ännu mer lokalt. Det gör vi. Vårt Skövde ska även fortsättningsvis vara en trygg kommun att bo och vistas i.

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

Katarina Jonsson (M)
kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Länkar:

Kameror behövs i Skövde – SLA 25 juli 2017
Ni slirar som vanligt på sanningen – SLA 20 juli 2017
Dags för övervakningskameror i Skövde – SLA 17 juli

Tappade uppkopplingen