Skövde - främst för Skaraborg

Blogginlägg

Idag satt jag och betraktade periodens första fullmäktigemöte i Skaraborgs kommunalförbund. Förbundet har bl a annat att arbeta med utvecklingsfrågor, som är gemensamma för de 15 kommunerna i förutvarande Skaraborgs län. Dagens möte syftade endast till att förrätta val av styrelse och andra funktionärer. Till ordförande i styrelsen valdes Katarina Jonsson (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Skövde. Hon efterträder därmed även här Tord Gustafsson (M).

Det innebär att de femton medlemskommunerna bekräftar Skövdes ledarskap för Skaraborg. Det tror jag är väldigt viktigt för både Skövde och de andra 14 kommunerna. Vårt område behöver en stark centralort!

När jag som gosse började intressera mig för tingens ordning i min omgivning, fann jag att verkligheten var en helt annan än nu. Skaraborgsk endräkt tedde sig då som en utopi. Ingen kommun tilläts vinna fördel på någon annans bekostnad. Möjligen och sannolikt berodde detta på vårt arv och vår historia. Som län var Skaraborg osedvanligt spretigt jämfört med andra svenska län. Det saknade just en naturlig centralort! Landshövdingen och landstingsbyråkraterna satt i Mariestad, biskopen i Skara, överstarna i Skövde och Karlsborg samt överläkarna på sjukhusen i Falköping och Lidköping.

I huvuddelen av de svenska länen, som inte har samma arv av brokighet, finns en given “huvudstad” med en befolkning kring 100 000 invånare. Skövde räknar idag dryga hälften. Vi måste därför kompensera denna svaghet med en målmedveten samverkan med de andra kommunerna och betrakta oss som en “Skaraborgs stad”. I denna utbredda och vackra stad räknar vi trots allt över 250 000 invånare!

Jag ser Skövde som nav och motor i denna stad. Men jag inser också att Skaraborg inte utgör tillräcklig massa och kraft för att vara sig selv nock. Skaraborg är sedan 1998 en del av Västra Götalands län. Det är i detta format och sammanhang Skövde och Skaraborg ska ta plats och verka konstruktivt. Skaraborg gynnas förvisso av att det går bra för Skövde. Men Skaraborg gynnas i högre grad av att det går bra för Göteborg, som ju är den givna och mer kraftfulla turbomotorn för och i Västsverige.

Jag är nöjd med att Skaraborg äntligen har brutit med sitt arv av intern splittring. Nästa steg är att göra upp med traditionen av lillebrorskomplex mot den större staden i väst. Skaraborg behöver Göteborg och Göteborg behöver Skaraborg. Här har Skövde en viktig ledarroll och jag är övertygad om att Katarina kommer att ta sig an den på bästa sätt.

Tappade uppkopplingen