Skövde garnison hänger löst med en rödgrön regering

I dagens SLA skriver jag om risken för förbandsnedläggning i Skövde. Detta med anledning av den politiska inriktning som vänsterpartierna presenterade igår.

Så har då de rödgröna oppositionspartierna S, V och Mp meddelat sitt budgetalternativ. Det innebär som väntat rejäla återställare av bidragssystemen, ett generalangrepp på arbetslinjen och därtill kraftigt höjda skatter.

Den värst utsatte strykpojken i vänsterpartiernas budget är ändå försvaret. Försvarsanslagen ska krympas med två miljarder årligen. Det innebär att de traditionella svarta hålen i försvarsekonomin, som den borgerliga alliansregeringen förtjänstfullt täppt till, åter skulle gapa vidöppna och kräva tribut i form av nya förbandsnedläggningar. Därmed ligger Skövdes militära förband och fler därtill i farozonen. De rödgröna pantsätter också den internationella solidariteten. Med Ohly som försvarsminister ska Sverige inte längre åta sig ramansvar för EU:s insatsstyrka, den s k Nordic Battle Group, och sedan tidigare vet vi att insatsen i Afghanistan är starkt ifrågasatt i vänsterlägret.

Än en gång är socialisterna beredda att med slaktknivarna hugga in vårdslöst på försvaret. Internationell solidaritet och nationell försvarsförmåga ska offras och avvecklas för att finansiera de rigorösa bidragssystemen. Med de rödgröna vid regeringsmakten efter höstens val är risken mycket stor att Skövde mister hela eller delar av sin garnison.

Anders G Johansson (M),
kandidat till kommunfullmäktige

Etiketter

Tappade uppkopplingen