Skövde – garnisonsort i tiden

Nyligen presenterade försvarsminister Sten Tolgfors regeringens förnyade politik för soldatveteraner. Vi uppskattar verkligen regeringens initiativ. Vi tycker att staten tidigare visat de soldater och sjömän, som fullgjort farliga uppdrag för Sverige i utlandet, bristande intresse och stöd. Framförallt är det viktigt att Försvarsmaktens ansvar som arbetsgivare utökas. Tidigare har en gräns om ynka fem år gällt för Försvarsmaktens ansvar för uppföljning och rehabilitering. Den gränsen tas nu bort. Det är anständigt och fullt rimligt. En soldat ska veta att han eller hon bli omhändertagen i den händelse det värsta skulle drabba honom/henne.

Försvarsministerns artikel väcker också våra tankar kring Skövde som framtida garnisonsort och hur det civila samhället på bästa sätt ska kunna stödja förbanden. Försvaret står inför en stor förändring. De värnpliktiga, som staden genom åren sett komma och gå, är snart ett minne blott. De ersätts av kontrakterade soldater för vilka internationella insatser kommer vara ett återkommande och naturligt inslag. Förbanden kommer i framtiden utbildas och göra insats, istället för att utbildas, skickas hem och förrådsställas.

Detta ställer, tror vi, nya och andra krav på Skövde som värdkommun för militära förband. Vi vet ju också att vi inte kan utesluta ytterligare förbandsneddragningar i framtiden. Det är vår och Moderaternas absoluta ambition att Skövde ska vara Sveriges bästa garnisonsort och även fortsättningsvis utgöra en självklar utbildnings- och förläggningsplats för markstridsförband!

Därför vill vi föra diskussion med Försvarsmakten, kamratföreningar och andra berörda parter om hur det lokala, civila samhället kan stödja sina förband utifrån de nya förutsättningar som råder och vilken roll kommunen kan spela i detta. Det kan kanske handla om handgripliga saker som t ex tillgång till bostäder. Men det kan möjligen också handla om mer mjuka insatser som stöd till hemmafronten, dvs till de nära anhöriga och familjer som har soldater i insats i främmande land.

För oss har arbetet med att stärka och utveckla Skövde som garnisonsort en mycket hög prioritet och för detta söker vi stöd i höstens val.


Anders G Johansson (M),
kandidat till kommunfullmäktige

Johan Åsbrink (M),
kandidat till kommunfullmäktige

Etiketter

Tappade uppkopplingen