Skövde har inte höga politikerkostnader

Blogginlägg

I onsdags kunde man i tidningen SLA läsa att föreningen Skattebetalarna med en rapport slår fast att “Skövde lägger orimligt mycket resurser på infrastruktur, kultur och fritid samt det politiska arbetet”.

Först och främst har SLA återgivit en felaktig bild av Skattebetalarnas syn på Skövde politikkostnader. Det har jag påtalat för bladet, men detta föredrar att framhärda med beskrivningen “Skövde lägger orimligt mycket resurser på infrastruktur, kultur och fritid samt det politiska arbetet”. Skattebetalarna hävdar dock själva i sin rapport (s 5) motsatsen. De menar att Skövde “saknar besparingspotential” i kostnaderna för det politiska arbetet. Följdaktligen anges också besparingspotentialen för politiska kostnader som noll (0) i tabellverket. Av det senare kan man också utläsa att Skövde är bland de kommuner som har lägst politikerkostnader per invånare i landet. Rätt ska vara rätt.

I rapporten läser jag att Skövde har större kostnader per invånare än genomsnittet när det handlar om vägar och järnvägar. Detta kan man säkert grotta ned sig i ytterligare. Men utan att ha gjort någon djupdykning i kommunens utgiftsposter, tycker jag inte att det är alldeles  jättemärkligt att Skövde just nu uppvisar högre kostnader för infrastruktur.

Detta för att är Skövde nu är i en mycket expansiv fas. Vi går från att vara småstad till att bli något annat. Något större. Nya bostäder, företag och samhällsfunktioner kommer till i en rasande fart. Under denna ärmed måste och vägar, gång- och cykelvägar, korsningar och parkeringsplatser byggas ut snabbt. Det innebär att kostnaderna också ökar momentant. Alliansen har också under de senare åren, när kommunen uppvisat ett starkt resultat, valt att göra engångsinsatser för underhålla av bl a det lokala vägnätet. Skövde upprätthåller också en kommunalt ägd flygplats. Det är ett medvetet val, då vi menar att denna är betydelsefull för det lokala näringslivet och andra aktörer såsom sjukhuset och Försvarsmakten. Och slutligen har Skövde valt att förskottera medel för utbyggnaden av E20, vilken ju är en statlig väg men där det tarvades kommunala medel för att få den statliga spaden att komma i backen och åtgärda en väg som är något av Skövdes och Skaraborgs aorta.

Så är det. Men viktigast med detta blogginlägg var ändå att upplysa om att Skövdes politikerkostnader inte är höga. 

LÄNKAR:

Om kommunerna prioriterar annorlunda – Skattebetalarnas rapport – juni 2016
“Skövde kan spara 200 miljoner” – SLA 15 juni 2016

Tappade uppkopplingen