Skövde kan investera i försvarsindustrin

Blogginlägg

Vid nästa kommunfullmäktige kommer kommunens finanspolicy revideras för att Skövde kommun ska kunna göra placeringar och köpa aktier, i vapenindustrin.

Det går inte idag. I den gällande policyn står: ”Placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet, produktion eller försäljning inom krigsmateriel eller tobaks- och alkoholvaror, eller bryter mot mänskliga rättigheter, ska undvikas”.

Jag reagerade starkt när jag läste att kommunen jämställde produktion av krigsmateriel med tobaks- och alkoholvaror. För att ytterst kunna försvara vårt land, vår frihet, vår självständighet och vår demokrati krävs att våra svenska förband har tillgång till modern krigsmateriel. Skövde hyser också Sveriges största armégarnison. Till denna kallas unga män och kvinnor med pliktlagar för att tjänstgöra. Just därför att Sveriges riksdag, vårt nationella parlament anser det vara nödvändigt just för att försvara vårt land och vårt folk. Det ligger i vårt intresse att de har tillgång till god materiel för att de ska kunna lösa den svåra och ytterst viktiga uppgift som de tränas för att lösa.

Tyvärr är det flera svenska banker och fondbolag som har haft samma märkliga förhållningssätt till placeringar i vapenindustrin. Dessbättre har jag noterat att även dessa börjar tänka om och lämnar en orimlig ståndpunkt. Det är bra. Annars hade vår lokala policyändring inte fått annat än symbolisk effekt. Det hade varit svårt att utföra placeringarna om det saknas banker och fondbolag som utför transaktionerna.

Det är Moderaterna som har tagit initiativ till att justera kommunens finanspolicy och, såvitt jag vet, för det fått anslutning från fullmäktiges samtliga partier, utom Vänsterpartiet. Med det kan kommunens tillgångar placeras även i aktier i företag som tillverkar vapen och krigsmateriel. Det är en viktig signal från kommunen som hyser rikets främsta garnison. För Skövdes skattebetalare kan det dessutom bli en bra affär. Just det är ju det  primära syftet med finansförvaltningen.

LÄNK:

Kommunen kan investera i försvarsindustrin – SLA 11 april 2022 (låst artikel)

Tappade uppkopplingen