Skövde och företagsklimatet

Blogginlägg

På morgonen deltog jag i ett av Svenskt Näringsliv anordnat frukostmöte på Scandic Billingen i Skövde. Organisationens biträdande regionchef Peter Gaestadius presenterade Skövdes resultat i den s k kommunrankingen. Denna är en temperaturmätare på företagsklimatet i kommunen och utgår från diverse faktorer. Tyngst vägande är företagarnas uppfattning om olika sakers tillstånd.

Skövde hamnar på en 39.e plats i årets ranking. Det är en tillbakagång med fem placeringar jämfört med föregående år. Skövde ligger med denna placering i tätklungan i Västra Götaland. Här ligger Härryda främst (12) följt av Bollebygd (17), Vårgårda (18), Partille (27) och Herrljunga (37).

Jag har inte noggrant analyserat Skövdes värden, utan hittills endast lyssnat på presentationen. Peter framhöll Skövde kommuns politiker och förvaltningschefer som föredömliga i intresset för företagarfrågor. Detta intresse manifesterades också av att ungefär hälften av 30-talet mötesdeltagare kom från kommunen. Kommunens service är också något som får ökat betyg i årets mätning i Skövde, liksom politikernas attityder till företagande. Paradoxalt nog får kommuntjänstemännens attityd sänkt betyg. Skolans attityd till företagarna får däremot en rejäl betygshöjning, vilket glädjer mig som skolnämndsordförande.

Att upprätthålla ett gott företagsklimat är livsviktigt och en ständig uppgift för alla i en kommun. Det går inte att slå sig till ro. En tanke, som slår mig efter mötet, är att ett sätt som kommunen handfast kan underblåsa företagandet på är att öka andelen entreprenader. I Skövde utförs de allra flesta kommunalt finansierade tjänsterna av kommunen själv. Här är det mycket som skulle kunna utföras av lokala företag. Allt från IT-tjänster och väghållning till omvårdnadstjänster. Här ser jag en stor förbättringspotential, som också ligger i linje med Alliansens uppfattning om att öka valfriheten för medborgarna.

Till sist noterade jag en liten kuriosa, som förbigicks med tystnad på mötet. På frågan hur företagarna haft kontakt med kommunen under det senaste året, visade det sig – som väntat – att denna kontakt främst varit genom tjänstemän. Ytterst få – färre än riksgenomsnittet – valde alternativet “är själv politiker”. Om detta har jag på bloggen tidigare vädrat synpunkter. Det är för få företagare som är politiskt engagerade. Vilka kan vara mer lämpade att politiskt arbeta för ett gott företagsklimat än företagarna själva? Välkomna att ta plats i politiken, alla företagare! Moderaterna tar emot er med öppna armar!

Tappade uppkopplingen