Skövde ska klara förändringar

Blogginlägg

I dagarna meddelade Volvo Cars att företaget redan 2019 kommer att utrusta sina nytillverkade fordon med elmotorer. Därmed kan slutet på förbränningsmotorns era anas och det har väckt frågor om framtiden för företagets motortillverkning i Skövde. Jag är stolt över att det är vår svenska biltillverkare som med detta viktiga besked tar på sig ledartröjan för att föra biltillverkningen till nästa hållbara generation. Men samtidigt väcker beskedet frågor som berör många. Inte minst i Skövde där det nu är ca 5000 människor som är direkt försörjda av de båda Volvo-företagens produktion.

Även om gårdagens besked fick ett brett genomslag, handlar det i grunden inte om någon jätteöverraskning. Det har varit väl känt att elmotorernas potential har ökat i och med att batteriernas kapacitet har ökat och kostnaderna för dem krupit nedåt. Arbetet med att ersätta fossila drivmedel med förnybara har pågått länge och där har ständiga framsteg gjorts. Inte minst av just Volvo.

Elektrifieringen av bilarna kommer trots allt inte att ske över en natt. Övergången till elmotorer kommer att gå över hybridmotorer, där någon slags förbränningsmotor alltjämt kommer att vara en vital del. Men klart är att vi står inför ett stort teknikskifte. Det är rimligt att förvänta sig att detta, i alla fall på sikt, kommer att påverka produktionen.

För Skövde har Volvo en enorm betydelse och har haft det under lång tid. Förhoppningsvis kommer de båda stolta företagen även i framtiden ha en omfattande tillverkning i vår stad, oavsett skiften i tekniken. Förutsättningen för det är att vi i Skövde och Skaraborg förmår att även framgent förse bolagen med den välutbildade arbetskraft, som det idag (och än mer i framtiden) krävs för att tillverka fordon.

Men i Skövde kommun har vi också en medveten strategi för att minska beroendet av enskilda, stora arbetsgivare. Idén är att diversifiera arbetsutbudet, genom att ge andra företag och verksamheter gynnsam jordmån att etableras, utvecklas och växa här. Skövde ska inte vara bruksorten som står och faller med den stora fabriken på orten. Alla ägg ska inte ligga i en och samma korg. Vår stad ska klara omställningar och förändringar. Stora som små.

Det är utifrån den insikten och den ambitionen som kommunen har varit tillskyndare av utvecklingen av högskolan samt av teknik- och forskningsparkerna Gothia Science Park och Assar. Det är därför som kommunen har bejakat handelns starka framväxt i staden. Det är därför som Skövde har kämpat för en förbättring av infrastrukturen i området. Bland annat genom att driva på för utbyggnaden av pulsådern E20, men också bibehållandet av flygplatsen.

Och det är därför som Alliansen i Skövde så målmedvetet driver frågan om utveckling av friluftsområdet Billingen. Besöksnäringen är den snabbast växande tillväxtbranschen. Den ska Skövderegionen ta del av och utveckla som ännu ett ben att luta sig mot för försörjning av bygden och dess invånare. Och att berget på olika vis lockar och drar är också väsentligt för nuvarande och framtida företag i bygden. Framtiden innebär konkurens om välutbildade och kreativa människor. Vi vill att de ska uppfatta Skövde som en attraktiv stad och välja att bosätta sig här.

Jag tror att de lyckliga äktenskapet mellan Skövde och två av världens allra vassaste bilföretag kommer att vara länge än. Och om det i en framtid skulle förändras eller i värsta fall ta slut, ska vi känna oss tryggt förvissade om att Skövde står rustat att hantera det. Detta jobbar Alliansen för.

LÄNKAR:

Volvos besked – då ska alla bilar få el – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Volvo: Så påverkas fabrikerna i Skaraborg – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Katarina Jonsson (M) om Volvos besked – Skövde Nyheter 05 juli 2017

Tappade uppkopplingen