Skövde ska vara tryggt

I dagens SLA skriver jag om Moderaternas trygghetspolitiska program för Skövde.

Skövde är en trygg stad att växa upp i och att leva i och här sker jämförelsevis få brott. Men även i vår kommun påverkas och berörs människor av den otrygghet som breder ut sig i landet. Vi vill slå vakt om Skövde som en trygg kommun, även när den växer och lockar allt fler boende och besökare.

Den sittande S-MP-regeringen har dessvärre allvarligt försummat statens centrala roll i att försäkra medborgarna skydd mot såväl inre som yttre fiender och hot. Om detta vittnar den galopperande poliskrisen. Antalet poliser per invånare är nu det lägsta på mycket länge. Regeringen har hanterat saken anmärkningsvärt passivt och valhänt. När staten sviker sitt mest grundläggande ansvar måste andra ta vid. Vi moderater vill därför att Skövde kommun ska ta ett större ansvar för trygghet och säkerhet.

Vi inser att det kommer att ta många år innan landet har ett önskvärt och tillräckligt antal ingripandepoliser. Ordningsvakter kommer därför under överskådlig tid vara ett viktigt komplement. Moderaterna föreslår att kommunen ska ansöka om att ett större område i centrala Skövde och Södra Ryds centrum ska utgöra s k Paragraf 3-områden, i vilka ordningsvakter har befogenhet att ingripa.

Fastighetsägare, företagare och kommunen bekostar nu var och en för sig väktare och ordningsvakter. Vi vill samordna dessa insatser för att öka effekten och hålla kostnaderna nere för såväl företagare som skattebetalare. Genom denna samordning tror vi att vi kan öka förekomsten av patrullerande ordningsvakter i framförallt centrala Skövde. Så snart det är möjligt vill vi gå vidare med utbyggnad av bevakningskameror på brottsutsatta och otrygga platser. Beslut om detta är redan fattat med betryggande majoritet i kommunfullmäktige där endast (S) och (V) var emot. En otidsenlig lagstiftning har dock hittills hindrat kommunen från genomförande. Till hösten ersätts lagen av en ny och då lär kommunen få de nödvändiga tillstånden från Länsstyrelsen.

Vi vill då också successivt börja bygga ut kamerabevakningen av våra skolor. Med kameror vill vi förebygga skadegörelse och avskräcka obehöriga från att vistas bland våra barn. I gymnasieskolorna vill vi, i samverkan med Polismyndigheten, genomföra oregelbundna genomsök med narkotikahundar. Skövdes skolor ska vara garanterat drogfria studiemiljöer.

Trygghet kommer inte av sig självt. Det kräver förtänksamhet och aktivitet. Moderaterna har i sitt lokala trygghetspolitiska program listat flera idéer och förslag som alla syftar till att Skövde ska fortsätta att vara tryggt. Nu och i framtiden.

Anders G Johansson,
gruppledare,
Moderaterna i Skövde

Tappade uppkopplingen