Skövdevänstern framhärdar

Blogginlägg

I dagens SLA levererar Marie Ekman (S),  Lars-Erik Lindh (S) och Egon Frid (V) replik i frågan om de båda huvudalternativen för kommunbudget för Skövde. Vi har bestämt oss för att avfyra en sista M-salva i debatten. Förhoppningsvis kommer vi inom kort i SLA kunna läsa vår korta replik. För oss blir det punkt i debatten. Förhoppningsvis också punktering av vänsterns ihåliga illusionsnummer!

Jag överraskas för övrigt av två saker i debatten:

För det första tycker jag att det är anmärkningsvärt att sossarna väljer att inkorporera vänstermannen Frid i försvarsuppställningen. Detta samtidigt som Socialdemokraternas valanalys och eftervalsdebatt bokför samarbetet med vänstern som en väsentlig orsak till varför väljarna valde bort det rödgröna alternativet.

För det andra har jag svårt att förstå att vänsterföreträdarna så träget driver tesen om “oceaner i skillnader i attityder och värderingar”, när man i själva verket står bakom Alliansens budget till 99,4 %. Vänsterpolitiken är således på yttersta marginalen. De har inte haft vilja och kraft nog för att formulera ett politiskt alternativ med några avvikande politiska prioriteringar. Denna svaghet blir mer uppenbar ju mer vänsterpolitikerna trummar för dem. Hade jag haft något taktiskt ansvar för den rödgröna sidan, hade jag valt att ligga lågt istället för att göra det egna tillkortakommandet smärtsamt uppenbart.

Etiketter

Tappade uppkopplingen