(S)kygglappar skymmer verkligheten

“Marie Ekman är i otakt med tiden”, lyder rubriken på SLA:s ledare av idag. Ledaren motiverar den tuffa rubriksättningen med det rigida motstånd mot ickekommunala skolor och förskolor, som det socialdemokratiska oppositionsrådet för. Senast hon gav uttryck för denna hållning var när kommunfullmäktige i Skövde för någon vecka sedan debatterade kommunens delårsrapport. Nu är inte Marie Ekman ensam om att gå passgång i frågan. Sossarna i Skövde har upphöjt motståndet mot fristående skolor och förskolor till en viktig princip och tanke. När Skolnämnden behandlar ansökningar om tillstånd för att etablera fristående förskolor, är det inte frågan om kvaliteten i verksamheten som fångar sossarnas intresse. De fokuserar mest på huvudmannens organisationsform.

Som ledaren också konstaterar, presenterade alldeles nyligen Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) en rapport som visar att “En ökande andel grundskoleelever i friskolor har lett till högre provresultat och betyg i årskurs 9. Det gäller både för elever i friskolor och kommunala skolor. Effekterna finns kvar även i gymnasiet och högskolan”. Således är det en direkt svaghet att Skövde har en i det närmaste obefintlig förekomst av fristående grundskolor (Montessoriskolan är det enda, gyllene undantaget).

Ledaren uppmanar “Anders G Johansson och co” att “lägga på ett extra kol” för att locka friskolor till Skövde. Det är riktigt. Det måste vi göra. Jag är besviken, efter att just ha skyfflat ganska mycket kol i frågan, över att inte en fristående skola öppnar höstterminen 2013. Dock är delar av anpassningsarbetet till en förändrad skolkarta gjord. Vi har hög beredskap för att ta emot en friskola när – inte om – den väl kommer. Kruxet i frågan är ju att det inte är Skövde kommun som avgör om en friskola öppnar eller inte. Det är inte så att kommunen kan upphandla driften av grundskolor på samma sätt som den kan göra med andra offentligt finansierade verksamheter.

Alliansen i Skövde kommer under alla omständigheter fortsätta att verka för att fristående skolor så småningom kan komplettera, berika och utveckla Skövdes skolväsende. Jag är glad över att den senaste tidens debatt visar att förekomsten av friskolor inte har ett egenvärde. De har ett mervärde för det samlade skolväsendet! Jag beklagar samtidigt att Marie Ekman och Skövdes sossar inte ser denna verklighet bakom sina ideologiska skygglappar.

Tappade uppkopplingen