SLA om slopat tillståndskrav för trygghetskameror

Skaraborgs Allehanda rapporterar om att Moderaterna i Skövde, i Västra Götalandsregionen samt nationellt vill att tillståndskravet för kommuner att kamerabevaka i brottsförebyggande och trygghetshöjande syfte ska slopas.

Idag lägger Kamerabevakningslagen hinder i vägen för den kommun som vill använda bevakningskameror som ett verktyg för att öka tryggheten och säkerheten för sina medborgare. Så har Skövde kommun i fem års tid försökt att få tillstånd för att bevaka bland annat torget, kroggatan och anslutande gator. Individens integritetsskydd värderas i gällande lag högre än den gemensamma säkerheten. Men inte generellt. Undantag finns, bland annat för kamerabevakning av fordon och hållplatser i kollektivtrafiken. Det är alltså inte konsekvent.

Moderaterna vill ändra på lagen. Det ska vara upp till kommunen att med demokratiskt fattade beslut bestämma om kameror ska användas om medel för att uppnå högre trygghet.

Om detta rapporterar SLA. Artikeln är låst för prenumeranter, men på Skövdemoderaternas webbplats kan pressmeddelandet läsas.

LÄNK:

M vill slopa tillståndsplikt för trygghetskameror – SLA 25 augusti 2022 (låst artikel)
Skövde ska vara tryggt – Skövdemoderaterna 25 augusti 2022

Tappade uppkopplingen