Slutet på början

Blogginlägg

Idag fick jag lägga mitt livs första yrkande i Skövde kommunstyrelse. Styrelsen hade svara Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) om möjligheten att erbjuda ersättningslokaler för den gamla plutonsofficersmässen på P4, som inte längre anses  vara lämplig lokal för museets verksamhet.

Några fullvärdiga lokaler har kommunen inte att erbjuda. I nuläget. Men kommunstyrelsen beslutade också att initiera en utredning för att på sikt etablera ett samlat musei- och upplevelsecentrum! I ett sådant skulle Garnisonsmuseet, tillsammans med andra befintliga museiverksamheter, inhysas. Tillsammans skulle de ge en heltäckande bild av Skövde och stadens kulturarv samt utgöra en mer besöksvärdig attraktion än dagens museer var och ett för sig.

Kursen har, som läsaren av denna blogg kanske minns, inte varit spikrak i ärendet. Men i avgörandets stund stod alltså Alliansen enigt för och endast sossarna var emot. Skutan är därmed ändå långt ifrån i hamn. Först och främst ska ambition och ramar anges genom att utredningsdirektivet preciseras. Sedan får utredningen visa om det överhuvudtaget är möjligt att till rimliga kostnader åstadkomma denna samordnade verksamhet. Jag hoppas och tror det. Men det förutsätter att alla goda krafter samverkar.

Tills vidare glädjer jag mig åt dagens lilla framgång, som jag ser som slutet på början av en process, som jag hoppas ska leda till något riktigt bra för Skövde!

Tappade uppkopplingen