Slutreplik om Billingen

I lördagens (05 oktober) publicerade Skövde Nyheter kommunalrådet Katarina Jonssons och min replik till vänsteroppositionen rörande Billingen. Det är vår avsikt att med denna sätta punkt för diskussionen som förts med blicken i backspegeln och hellre debattera det som ligger framför oss.

Oppositionsrådet Johan Ask (S) och gruppledarna för V och MP skyndar hastigt förbi det faktum att Migrationsverket hade för avsikt att skriva avtal med First Hotel för att etablera ett flyktingboende. Myndigheten och hotellet var överens och avtalet var klart. Kommunen gjorde förberedelser för att hantera den nya situationen. 

Men Alliansen valde att agera för att få en annan utveckling till stånd. Vi stod upp för Billingen som ett vitalt område för Skövdeborna. Vi höll fast vid synen på berget som ett strategiskt utvecklingsområde för Skövde kommun. Med god hjälp av hotellchefen Silvester Jellinek lyckades vi få ägaren på andra och bättre tankar.

S, V och MP i Skövde valde att istället ställa sig passivt positiva och välkomnande till att hotellet på berget skulle transformeras till landets största flyktingboende. Vad detta boende hade medfört för Skövde som kommun får vi dessbättre aldrig veta. Inte heller hur det hade påverkat det viktiga Billingenområdet, dess varumärke och förutsättningarna för att alls kunna utveckla det vidare. Alliansens vägval och engagemang gjorde skillnad.

Skillnad gör dessvärre nu också First Hotels ovilja att fullfölja sina åtaganden i det projekt som hade medfört stora vinster till bolaget, kommunen och medborgarna. De kalkyler låg till grund för kommunens bedömningar utgick från en helhet där ett moderniserat hotell och en fullskalig kongressanläggning var väsentliga komponenter vid sidan av det utvecklade friluftsområdet. Avsteg från denna helhet medför naturligtvis att utväxlingen blir lägre och resultatet ett annat än det kalkylerade. 

Avtalet förutsätter att parterna parallellt vidtar åtgärder och går i takt. När First Hotel inte hedrar avtalet är det skäl för kommunen att bromsa sina tänkta investeringar. Det vore naturligtvis inte ansvarsfullt av kommunen att ensidigt investera i anslutning till ett nedgånget hotell som visat sig sakna både ambition och förmåga att utvecklas till något annat. 

Men att alla investeringar i friluftsområdet Billingen skulle vara bortkastade pengar är däremot ett i det närmaste vulgärt påstående. Företag står i väntläge för att få etablera verksamhet i det Vasaloppscenter som kommer att byggas upp. På Billingen genomförs återkommande arrangemang som lockar besökare till vår kommun. Vid sidan av andra besöksmål bidrar Billingen till att Skövde kommun hittills i år har det tredje största antal gästnätter i Västra Götalands län. Att friluftsområdet är av stor betydelse för idrotten, föreningslivet och människors hälsa behöver knappast förklaras.

Vi tycker nu att det får vara nog av trist tillbakablickande och träta. Nu behöver vi samla ihop oss för att på bästa sätta tillvarata den fantastiska tillgång som berget Billingen utgör för Skövde, invånarna och näringslivet. 

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Anders G Johansson (M),
kommunfullmäktigeledamot, Skövde

LÄNKAR:

Svarar oppositionen om Billingen – Skövde Nyheter 05 oktober 2019
Vi hade rätt – ni hade fel – Skövde Nyheter 03 oktober 2019
Kommunen har inte tagit någon risk – Skövde Nyheter 01 oktober 2019
Verkligheten om Billingehus har kommit ikapp – Skövde Nyheter 25 september 2019

Tappade uppkopplingen