Slutreplik till "utbildningsproffs"

Idag publicerar äntligen SLA mitt avslutande svar till de båda självutnämnda “utbildningsproffsen” Johan Österström och Per Fredriksson.

Den 25 juni publicerade jag här på bloggen ett inlägg om den personalstrategi som skolnämnden i Skövde i politisk enighet (Alliansen, S och MP) beslutade om några dagar tidigare. Det är en fråga som jag är nöjd med att ha drivit till beslut. Jag har av och till arbetat med den i ungefär ett halvårs tid. Jag har samtalat med politiska företrädare i Skövde, med förvaltningsledningen och med rektorer. Men allra först talade jag med de båda ordförandena i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. För det senare förbundet är de båda skribenterna kommunombud respektive biträdande kommunombud.

Min uppfattning var och är att utveckling av en personalstrategi göres bäst i så brett samförstånd som möjligt. Därför tyckte jag att det var angeläget att få de båda lärarfacken med på båten tidigt. Jag började med att berätta om idén och principerna. Jag följde upp med att mejla de båda gentlemännen ett första utkast och bad uttryckligen om återkoppling. Det var i januari detta år. Någon skriftlig återkoppling kom dock aldrig från någon. Detta är märkligt, eftersom särskilt LR brukar beklaga sig över att de inte tillåts spela en större roll i den politiska beredningen av ett ärende. När de nu fick chansen avstod de från att svara. När nämnden i juni fattade beslutet var företrädare för Lärarförbundet och Kommunal närvarande (utan att yttra sig), medan LR lyste med sin frånvaro.

Istället för att ta den utsträckta handen och bidra med konstruktivitet, valde de båda “utbildningsproffsen” hugga den och prioritera konflikt framför dialog. Efter att det att det politiska beslutet redan var fattat gick de, genom tidningen den 30 juni, i nedlåtande ton till angrepp mot mig och nämnden. Jag tycker att det är ett ynkligt, trist och destruktivt agerande. Möjligen och kanske insåg de båda skribenterna själva att de var på tunn is, för i sin replik till mig (SLA 04 juli 2014) försökte de blanda bort korten och istället gå till angrepp på en annan front; lönefrågan.

Eftersom utrymmet i SLA var begränsat för att lämna utförligare upplysningar om löneläget i Skövde, väljer jag att istället göra det här:

Lönestatistiken för 2012, vilket är det senaste året som jag i skrivande stund har tillgång till komplett lönestatistik för, visar att medianmånadslönen för 1-7-lärare i Skövde var 26 850 kr. I Västra Götalands län var den 26 852 kr och i riket 26 700. För 4-9-lärare var medianlönen i Skövde samma år 28 200 kr. I Västra Götaland var den 27 600 kr och i riket 27 326 kr.

För 2013 är statistiken ännu ofullständig, men jag har fått del av jämförelser med två relevanta och attraktiva kommuner; Jönköping och Uddevalla. I dessa var medianlönen för 1-7-lärare 27 634 kr resp. 27 200 kr. I Skövde var den 28 200 kr. För 4-9-lärare 27 873 kr resp. 27 700 kr. I Skövde 29 000 kr. Skövde kommun ligger således väl – dock inte bäst – till när det handlar om lärarlöner.

Skövde kommun har ambitionen att vara konkurrenskraftig, men inte löneledande. Det gäller för samtliga personalkategorier. Således följer kommunen löpande löneutvecklingen i relevanta kommuner och anpassar lönesättningen för att ”ligga rätt” och därmed ha förmåga att attrahera och anställa medarbetare med efterfrågad kompetens. Så är det med den saken.

LÄNKAR:

Äntligen en lösning på skolkrisen (Österström och Fredriksson) – SLA 30 juni 2014
Beslutet fattades i politisk enighet (A G Johansson) – SLA 02 juli 2014
Skövdes elever och lärare förtjänar bättre (Österström och Fredriksson) – SLA 04 juli 2014
Konkurrenskraftiga lärarlöner (A G Johansson) – SLA 12 juli 2014
Rätt kvinna/man på rätt plats – blogginlägg 25 juni 2014
Uppdragsbeskrivning resursfördelningssystem – Skolnämndens handlingar juni 2014

7 Replies to “Slutreplik till “utbildningsproffs””

 1. Magnus skriver:

  På vilket sätt är det intellektuellt hederligt att byta debattämne i ett replikskifte, som Anders nämner ovan, att i nedlåtande ordalag skriva om folkvalda medborgare (“utbildningsproffs” avses här) samt att förneka någon att uttrycka sina vidare åsikter på en egen hemsida? På vilket sätt är det intellektuellt hederligt att påstå att en hemsida som går att besöka från hela världen är en “sluten blogg”.

  På vilket sätt är det intellektuellt hederligt att bemöta en längre replik här med fyra ord: “därav är vi oense”. Vad åsyftas ens en gång? Är man oense om Anders rätt att skriva sina åsikter här? Eller är man oense om SLA:s replikpolicy?

  Nej, här luktar plakatretorik. Och det är vare sig seriöst eller intellektuellt.

 2. andersg skriver:

  Det var ny information för mig. I alla avseenden.

 3. Johan Österström skriver:

  Därav är vi oense. För kännedom har Lärarnas Riksförbund valt att inte närvara vid något nämndsammanträde sedan dess ordförande – inför samlad nämnd – skällt ut, förlöjligat och hoppat på ett av våra närvarande ombud.

  Johan Österström
  Per Fredriksson

 4. andersg skriver:

  Jag bloggar löpande om olika företeelser. Jag publicerar också kommentarer, så länge de inte innebär olagligheter eller plumpa oförskämdheter. Ett uttryck för denna policy är att Ni kan läsa Era egna alster här. Bloggen är publik och finns dessutom tillgänglig genom SLA.se.

  Tidningen SLA medgav däremot inte utrymme att vidare beskriva skeendet före det nämndssammanträde, som Ni uteblev från, men i efterhand angriper mig för. Utrymmet gav ej heller plats för att utveckla hur det förhåller sig med lönerna i jämförelse med riket i övrigt.

  Jag tänker fortsätta att blogga och uttrycka mig i de forum jag finner lämpligt. Det är min rättighet. Jag ser det till och med som något av en skyldighet för en politiskt förtroendevald att uttrycka tankar, idéer och synpunkter. Jag tycker att det är angeläget att ge människor möjlighet att ta del av mer omfattande resonemang än dem som får plats i en tidning. Att Ni har en annorlunda syn på meddelandefrihet tycker jag är märkligt och beklagligt.

 5. Johan Österström skriver:

  Det har vi naturligtvis inte missat. Heder åt dig för att du bifogar även debattmotståndarnas inlägg till din blogg. Men, att fortsätta och fördjupa debatten på din modererade blogg är grovt osnyggt. Det förminskar den andra partens möjlighet att bemöta argument och medför ett ensidigt debattklimat. Vi för ingen debatt på slutna bloggar eller sociala medier.

  Johan Österström
  Per Fredriksson

 6. andersg skriver:

  Du har fel. Om Du läser SLA ser Du att jag har svarat Dig där. Om Du har missat detta, vilket är möjligt och mänskligt, har jag bifogat artiklarna i detta blogginlägg.

 7. Johan Österström skriver:

  Tyvärr faller Anders G Johansson återigen för frestelsen att föra en ensidig debatt från sin blogg istället för ett hederligt bemötande i media. Det är fegt och ovärdigt.

  Vi har för avsikt att föra en intellektuellt hederlig debatt där båda parter har möjlighet att komma till tals på samma villkor. Därför kommer vi att fortsätta föra fram våra medlemmars intressen och driva våra frågor på debattsidorna och inte på slutna bloggar.

  För oss är det en självklarhet att våra debattmotståndare ska få möjlighet att bemöta oss på rättvisa och likvärdiga villkor. En möjlighet som Anders G Johansson tyvärr inte själv håller helig.

  Johan Österström
  Per Fredriksson

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen