Snart partistämma

Nästa vecka, 17-20 oktober, håller Moderaterna partistämma i Västerås. 200 ombud från hela Sverige ska tillsammans med partistyrelsen ta sig an olika politiska förslag och staka ut kursen för partiets politik. För första gången är jag ombud. Jag ser verkligen fram mot det!

Nio av de ca 300 motionerna står jag bakom och åtta av dem har jag författat. Av dem förmodar jag att frågan rörande public service och finansieringen av den kommer att vålla rejäl debatt. Inte mindre än sammanlagt nio motioner handlar om detta. Partistyrelsen har lagt ett i mitt tycke otillräckligt och vagt kompromissförslag, som jag faktiskt tror kommer att få pisk av en majoritet av stämmoombuden.

Den viktigaste frågan för mig blir dock att fightas för att Försvarsmakten ska få laglig rätt att understödja Polisen vid andra situationer än, som idag, terrorbrott. Jag anser att Sverige ska vara legalt rustat för att möta extrema, inrikes händelser som är för omfattande och komplexa för polismyndigheten att själv reda ut. Detta blir allt mer angeläget i vår tid där gränserna för vad som är väpnat angrepp, terrorangrepp eller grov brottslighet kan vara otydliga och svåra att se i en kaotisk situation. Partistyrelsen har dock föreslagit avslag.

Skövde City News, den lokala uppstickaren på Skövdes mediehimmel, har publicerat en artikel om mitt arbete med att påverka och vässa Moderaternas politik. Läs gärna den!

Nedan har jag brutit ut och lagt upp mina olika motioner tillsammans med partistyrelsens yttranden över dem.

LÄNKAR:

Skövdemoderat utmanar partistyrelsen med motioner – Skövde City News 04 oktober 2019
Motion: Avskaffa public service-skatten
Motion: Ge Försvarsmakten förväntad kostnadskompensation
Motion: Försvarsmakten ska kunna stödja Polisen
Motion: Förlängda preskriptionstider
Motion: Förändra kommunallagen
Motion: Personalförsörjning i Försvarsmakten 
Motion: Skyndsam aktivering av civilplikten
Motion: Skärpta krav för vistelse i Sverige
Motion: Stärk äganderätten
Handlingar till Moderaternas partistämma

Tappade uppkopplingen