Snart verkstad av förtjänsttecknet

Blogginlägg

Medalj

Idag har kommunstyrelsen sammanträtt och, som vanligt, i rask takt fattat beslut om olika saker av mer eller mindre vikt för Skövde kommun. Ett av ärendena på dagens föredragningslista var förslaget om inrättande av Skövde kommuns förtjänsttecken. Till detta förslag är jag själv pappa, varför jag är nöjd med att det nu går mot verkställighet. För det gör det. Kommunstyrelsen beslutade i enighet att föreslå kommunfullmäktige att instifta priset.

Enligt det beslut som nu ligger ska “Skövde kommuns förtjänsttecken delas ut till en person eller en mindre grupp av personer för insatser som haft särskild stor betydelse för kommunen. Även personer som genom sina insatser haft betydelse nationellt eller internationellt kan få utmärkelsen.” Vidare framgår det att “personen ska ha en tydlig koppling till kommunen, t ex bott eller varit verksam här under en längre tid, men behöver ej vara bosatt eller verksam här nu.”

Pristagare föreslås utses av en kommitté, vilken ska utgöras av ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsen resp. kommunfullmäktige samt kommundirektören. Förtjänsttecknet föreslås delas ut under högtidliga omständigheter i anslutning till nationaldagsfirandet.

Med detta är jag nöjd! Jag ser fram emot att Skövde kommun snart får en möjlighet att visa sin uppskattning för de människor, som på olika sätt gör synnerligen värdefulla insatser, vilka direkt eller indirekt är till gagn för Skövde och oss som bor här.

LÄNKAR:

Förslag till KS: Skövde kommuns förtjänsttecken
Nära medalj – blogginlägg 20 juni 2012
Medaljera G:son – blogginlägg 26 maj 2012

Etiketter

Tappade uppkopplingen