Snusförnuftiga regler

Blogginlägg

Snusdosa

På måndag har kommunfullmäktige i Skövde att besluta om en nya regler för rökning. Värt att notera är att reglerna explicit omfattar rökning. Inte tobaksanvändande i allmänhet. Ordet “snus” står således ej att läsa. Jag avstår från att spekulera om huruvida den uppmärksamhet och det engagemang som den lokala snusfrågan genererade i begynnelsen av detta år har haft någon betydelse för detta eller ej. När debattens vågor då gick höga konstaterade jag att vi i Skövde i regel fattar kloka och avvägda beslut. Min profetia förefaller slå in. Skövde kommun kommer inte heller framledes att bry sig om vad som gömmer sig under sina medarbetares läppar.

Men medarbetarnas rökning vill kommunen däremot stävja. Att röka på arbetstid, i av kommunen tillhandahållna kläder, i kommunens fordon, i och i anslutning till kommunens byggnader samt på arbetstid kommer ej att vara tillåtet. Jag är själv i grunden inte någon förbudsivrare. Men jag tycker att det finns en rimlighet i det förslag som kommunstyrelsen har landat i. Rökningen påverkar ju inte bara själva rökaren, utan också människor i omgivningen på olika sätt. Och alla är negativa.

I den andra vågskålen ligger att kommunen erbjuder såväl sina anställda som förtroendevalda tobaksavvänjning. Det är sympatiskt och ett uttryck för ett gott arbetsgivarskap. Att uppmuntra och stödja anställda att sluta röka är att investera i medarbetarnas hälsa och därmed kan kommunen förhoppningvis på sikt också minska kostnaderna för rökrelaterad sjukfrånvaro och rehabilitering. Dessutom uppmuntrar man till en god miljö för både anställda och “brukare”, vilket kommunens kunder byråkratiskt brukar kallas.

Det svenska snuset skulle faktiskt kunna spela en roll som just rökavvänjningsmedel. Snuset har ytterst få och mycket begränsade vederlagda effekter på hälsan. 20 procent av dem som har slutat röka beräknas ha gjort det med hjälp av snus. Därför är det anmärkningsvärt och obegripligt att det beskattas på en lika hög nivå som den rysligt hälsovådliga röktobaken. På senare år har snusskatten dessutom höjts avsevärt mer än den på cigaretter. Det är irrationellt, ologiskt och felaktigt. S-MP-regringen har dessutom aviserat ännu tuffare tag mot det svenska snuset. Detta inom ramen för någon slags överimplementering av EU:s tobaksdirektiv. Övertolkning av EU-regler har dessvärre utvecklats till att bli en svensk byråkratisk tradition. Under våren riskerar därför märkliga förslag om begränsningar av smaker, märkning och krav på dosors utformning och annat krångligt trams att läggas på på bordet.

Över detta har vi dessvärre ingen rådighet i Skövde kommunfullmäktige. Kampen mot denna rena dumhet får föras på andra arenor. Själv är jag redo att överallt och ivrigt fäktas för svenskt snusförnuft.

 

LÄNKAR:

Tidigare blogginlägg om snus.

 

Tappade uppkopplingen