Socialisterna höjer skatten

Blogginlägg

Idag meddelade vänsterregimen (SN, SR Skaraborg, GP) i Västra Götaland att den avser höja landstingsskatten med 25 öre 2013. För en människa med 20 000 kr i lön innebär det ett inkomstbortfall med 50 kr i månaden. Inte så farligt, eller?

Jo, det tycker jag! Successivt har nämligen människors ekonomiska frihet och självständighet minskats i Västra Götaland. Under regionens första år, 1999, var skattesatsen 9,50 kr. 2013 blir den 11,13 kr (här ska i ärlighetens namn påpekas att det 2012 skedde en skatteväxling om 45 öre mellan kommunerna och landstingen i samband med att ägarskapet för Västtrafik överfördes till regionen. Några kommuner sänkte dock inte skatten i motsvarande grad, vilket alltså var en dold skattehöjning!).

Skattehöjningar beskrivs oftast som tillfälliga och lösningar på extraordinära situationer. Fast så blir sällan verkligheten. Som illustration för detta kan min egen kommun, Skövde, tjäna. 2004 höjdes skatten med dramatiska 90 öre. En åtgärd som då beskrevs som för stunden nödvändig. Skattetrycket skulle återställas till normal nivå så snart det var möjligt, sades det. 2008 sänktes förvisso skatten. Men då endast med blygsamma 15 öre. Den rådande skattenivån betraktas numera som normal och har blivit vardag för kommunens beslutsfattare, inklusive mig själv. Slutsatsen är att skattehöjningar ytterst sällan är temporära. De blir nästan uteslutande permanenta.

Sådana höjningar av skatten, som idag presenterats, påverkar människors livsvillkor. För dem med små inkomster kan en skattehöjning faktiskt vara det som stjälper privatekonomin. Det som gör att den sista hundralappen förbrukas när flera dagar av månaden återstår. Jag ser det därför som väldigt viktigt att vi i Skövde kommun behåller en oförändrad skattenivå. Det är viktigt att vi som beslutsfattare gör vårt yttersta för att rätta mun efter matsäck och anpassa kommunens kostnader utifrån de rådande ekonomiska omständigheterna.  Att Västra Götalandsregionen står under en rödgrön ledning, som inte alls har samma moraliska betänkligheter inför att konfiskera invånarnas inkomster, gör Moderaternas uppdrag än viktigare.

I begynnelsen av Skövde kommuns budgetprocess, som ännu inte är riktigt avslutad, slog M-gruppen – i kompakt enighet – fast att en skattehöjning inte ska betraktas som ett alternativ. Vi moderater står upp för människors frihet och oberoende. Det är ett ställningstagande jag är mycket stolt över!

Etiketter

Tappade uppkopplingen