Socialstyrelsens haveri måste få konsekvenser

Blogginlägg

Jag tillbringar en del av påsklovet med mina barn på en resa i Frankrike och närmare bestämt Normandie. Min äldsta dotter har önskat sig och fått resan som 15-årspresent. Vi har en liten tradition att barnen får en resa i 10- och 15-årspresent. Eftersom det skiljer tre år emellan mina två barn hinner jag spara ihop till en upplevelse för dem, eller snarare för oss. Det är ett privilegium att kunns visa barnen något av omvärlden och ge dem tillsammanstid och fina barndomsminnen.

Men alla barn får inte alls några fina barndomsminnen. Vissa barn förnekas till och med rätten att vara barn. Tidigt idag på morgonen, när jag skummade igenom flödet på sociala medier, uppfattade jag en broschyr som påstods komma från Socialstyrelsen. Den hade den sjuka rubriken ”Information till dig som är gift med ett barn”. Jag trodde att det var ett osmakligt och dåligt skämt.

Efter att nu på kvällen återinträtt i det sociala flödet inser jag att det inte var fråga om någon fake news. Det var alltså på riktigt så att ett antal statliga tjänstemän hade knåpat ihop en liten informationsskrift som vände sig till den ”som är gift med ett barn”. Som om det vore den mest naturliga saken i världen. Underkänt! Vidrigt! Galet!

I Sverige ska inte någon kunna vara gift med ett barn. Inget barn ska i Sverige förnekas sina mänskliga rättigheter. Inget barn ska behöva tvingad utstå vidriga övergrepp från vuxna män. Inget barn ska tvingas bli betraktat som en vuxen mans egendom.

I Sverige är det förbjudet att ingå äktenskap med barn. Märkligt nog finns det i lagen undantag och kryphål som gör att vissa barnäktenskap, som ingåtts utomlands, betraktas som giltiga i Sverige. Och det är dessa som föranlett byråkrater på Socialstyrelsen att med en broschyr förmedla torr och saklig myndighetsinformation till de vidriga män som ägnar sig åt att inom tvångsäktenskspets ram förgripa sig på barn.

Det pågår ett lagstiftningsarbete som ska förbjuda barnäktenskap, även om de ingåtts utomlands. Regeringens utredare förordar dock att Sverige ska acceptera barnäktenskap, om de berörda är 18 år fyllda när de kommer till Sverige. De borgerliga partierna tycker att det är fel. Barnäktenskap är sjukt, kriminellt och förkastligt och kan aldrig legitimeras, oavsett hur lång tid som förflutit sedan det ingicks.

Men trots att detta arbete med lagskärpning pågår, presterar alltså den statliga myndigheten Socialstyrelsen en lättsam broschyr utifrån den nuvarande, bristfälliga lagstiftningen. En trycksak illustrerad med tecknade bilder på gifta barn som inte förefaller vara särdeles bedrövade eller illamående.

Hur kan alls en sådan här offentlig trycksak lämna pressarna i Sverige 2018? Jo, därför att S-MP-regeringen under förra året givit Socialstyrelsen i uppdrag att ”ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd”.

Osmakligt, uselt omdöme och, med tanke på arbetet med lagändringen, jättedålig tajming. Nu har den ansvriga ministern Åsa Regnér lämnat regeringen för att bli biträdande chef för FN:s kvinnoorganisation UN Women. Det bidrar knappast till att öka den redan ifrågasatta FN-organisationens trovärdighet.

Kvar som generaldirektör för Socialstyrelsen sitter den f d S-politikern Olivia Wigzell. Det tycker jag inte att hon ska göra. Har man släppt igenom något som grovt och allvarligt sänker och solkar myndighetens och den svenska statens anseende ska man ta ansvaret och avgå.

Om detta osmakliga haveri får passera utan konsekvenser blir jag upprörd och besviken. Att utan åthävor vända blad och gå vidare vore att ytterligare svika de barn som tvingats uppleva det yttersta sveket genom att berövas sin barndom.

Tappade uppkopplingen