Dags att ge Ygeman sparken

SLA publicerar min artikel om den allvarliga polisbristen och S-MP-regeringens allvarliga tillkortakommanden på området. Moderaterna i Skövde menar att det är så allvarligt att Alliansen bör rikta misstroendevotum mot inrikesminister Anders Ygeman. Artikeln i sin helhet:

Polisen har nu bekräftat att antalet s k särskilt utsatta områden har ökat till 23 (från 15 st december 2015). Det är områden där svensk lag satts på undantag och där våld, hot och kriminalitet präglar vardagen. En så destruktiv miljö utgör god jordmån för rekrytering till kriminella nätverk och utveckling av våldsbejakande extremism. Att myndigheterna tappat kontrollen och ej förmår hindra, eller ens bromsa, denna utveckling är allvarligt.

Samtidigt sjunker andelen uppklarade brott till en nivå som är den lägsta på 16 år. Otryggheten breder ut sig. Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar att var tredje kvinna känner sig otrygg för att vistas utomhus om kvällarna. Detta i sitt eget bostadsområde.

Polisen gör ett beundransvärt arbete i kampen mot brottsligheten, men saknar resurser för att nå framgång i sin mycket svåra uppgift. För detta vilar ett mycket tungt ansvar på S-MP-regeringen, som passivt har underlåtit att vidta de åtgärder som krävs.

Polisbristen är den mest besvärande faktorn. Regeringen har skjutit nödvändiga satsningar på framtiden. Huvuddelen av regeringens utlovade satsningar infaller först 2019, dvs efter nästa val. Huvuddelen av de 700 miljoner kr, som regeringen sköt till i vårbudgeten, har gått till att betala tillbaka det lån som Polismyndigheten tagit för att finansiera löner. Några nya poliser har inte tillkommit. Tvärtom! Poliser väljer i en oroande hög takt att lämna yrket. Enligt Svenska Dagbladet har hela 278 ingripandepoliser slutat bara hittills i år.

Om poliserna ska bli fler, måste fler befintliga poliser motiveras att stanna kvar. Moderaterna föreslog i sin budgetmotion en kraftfull satsning på Polisen redan 2017. Detta för att ge utrymme för att höja polislönen med i genomsnitt 2000 kr/månad samt för att höja standarden på polisernas personliga utrustning. Moderaterna avsätter också medel för att öka antalet poliser, så att de år 2020 ska vara 2000 fler. 2025 ska landet ha 25 000 poliser.

Men regeringen gör ingenting, annat än att betala tillbaka den anslagskredit som Polismyndigheten sett sig nödgad att använda. Med armarna i kors betraktar inrikesminister Anders Ygeman passivt den dystra och allvarliga utvecklingen och skjuter åtgärder på framtiden. Det är minst sagt klandervärt.

Alliansen har äntligen förklarat sig vara redo att rikta misstroendevotum mot enskilda statsråd. En skadligt passiv och undermålig politik på rättsområdet är skäl till att ta till denna åtgärd. S-MP-regeringens politik har nått vägs ände och Anders Ygeman har förbrukat sitt förtroende och skadat rättsstatens. Det är därför dags för de borgerliga partierna att i riksdagen utkräva ansvar och kräva hans avgång.

LÄNKAR:

Dags att ge Ygeman sparken – SLA 22 juni 2017
Dags att sparka inrikesministern – Skövde Nyheter 26 juni 2017
Polisen: 5000 kriminella och 200 nätverk i utsatta områden – DN 20 juni 2017
Polisens extramiljoner åts upp av lån – SvD 18 juni 2017
Poliser flyr arbete på gatan – SvD 06 juni 2017
Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår – BRÅ 10 januari 2017
Rekordfå brott klaras upp efter polisens omorganisation – DN 30 augusti 2016
Moderaternas budgetmotion för 2017

Tappade uppkopplingen