Staten har ansvar för militära museer

Blogginlägg

I helgen var jag på ett mycket trevligt bröllop. Vid kaffet efter middagen hamnade jag i samspråk med en av de trevliga gästerna, som visade sig vara en högt uppsatt tjänsteman på Statens försvarshistoriska museer. Jag kunde då inte undgå att ta upp frågan om omlokaliseringen av Pansarmuseet från Axvall till Strängnäs. Det gnager i mig att den unika samlingen pansarfordon har flyttats från Skaraborg. Skövde hade varit ett naturligt och logiskt val i och med stadens centrala roll för pansarvapnet.

Rent principiellt tycker jag också att det är märkligt och rentav obegåvat att staten väljer att förlägga ett pansarmuseum i en ort som inte längre har någon militär verksamhet. Jag menar att om man ska levandegöra det militära arvet och öka kunskapen om försvaret genom tiderna, bör man göra det i anslutning till befintlig, militär verksamhet. Jag föreställer mig att detta hade varit gynnsamt också för myndigheten Försvarsmakten.

Men någon sådan koppling finns inte alls med rådande inriktning för de försvarshistoriska museerna. De gamla regements- och garnisonsmuseerna tillhör inte längre förbanden. Det anses inte vara Försvarsmaktens uppgift att bedriva museiverksamhet. Myndigheten Statens försvarshistoriska museer tar också sin hand ifrån dem i ekonomiskt hänseende, då de inte anses ha något unikt att visa upp. Därför är nu även Garnisonsmuseet i Skövde nu hotat och dess framtida existens hänger, såvitt jag förstår, på kommunens och regionens välvilja att skjuta till medel.

Ett militärt museum är mer än en utställning av en samling gamla föremål. Det är en del av traditionsbevarandet, som i sin tur är en av stenarna för att bygga förbandsanda, identifikation och samhörighet. Den viktiga aspekten tycks man helt ha tappat bort när man överfört museiverksamheten på en från Försvarsmakten fristående myndighet. Jag menar att det är naturligt och anständigt att statliga medel därför även framledes anslås för driften av förbandsmuseer på orter med befintlig, militär verksamhet.

Jag ska bättre sätta mig in i frågan och göra vad jag kan för att få en förändring till stånd. Det är viktigt både för att levandegöra det militära arvet och för att bevara och utveckla en kulturinstitution i Skövde.

Ett svar till “Staten har ansvar för militära museer”

  1. Jens Bååth skriver:

    Hoppas verkligen att det går att få till en lösning så att museét kan bli kvar i Skövde.
    Ett sådant fin samling ska man vara rädd om.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen