Staten ska inte sponsra samfund

Blogginlägg

Jag ser på nyheterna att regeringen fastställt ett förslag om att skärpa reglerna för statsbidrag till trossamfund. Syftet är att strypa pengaflödet till samfund som göder extremism och undergräver och hotar vår demokrati.

I detta har regeringen mitt fulla stöd. Jag skulle dock vilja gå längre. Jag tycker inte att en sekulariserad stat alls ska fördela skattepengar till religiösa samfund. Staten ska inte känna några gudar.
Dock vill jag se ett undantag från en sådan regel. Jag tycker att staten ska ta ett ansvar för att skydda och bevara kyrkobyggnader av kulturhistoriskt värde. Jag är inte säker på att Svenska kyrkan med ett minskande medlemstal förmår att bära kostnaderna för detta i framtiden. Det är ett månghundraårigt, gemensamt kulturarv som är bevarat i dessa byggnader.

I det nyhetsinslag som jag såg hävdade en talesperson för någon frikyrka att regeringens förslag om skärpta bidragskrav innebär ett hot mot religionsfriheten. Det har jag väldigt svårt att förstå. Friheten att utveckla livsåskådning och gudstro är inte avhängig förekomst av statsbidrag. Inte ens i vårt bidragsfixerade land.

Statsbidragen kan, tänker jag, rentav ses som ett intrång i religionsfriheten. Det är inte självklart att staten ska beskatta mig och överföra mina pengarna till religiösa samfund som jag inte alls sympatiserar med. Om de dessutom fördelas till samfund som pysslar med extremism och hotar vårt samhälle är det ett brott mot samhällskontraktet.

Religionsfriheten är av central betydelse. Den ska upprätthållas och skyddas av staten. Men att finansiera religionsutövning kan och ska inte vara uppgift för den sekulära staten.

LÄNK:

Stöd till extrema och våldsbejakande trossamfund stoppas – SVT 29 juli 2022

Tappade uppkopplingen