Stöd Ukrainas EU-kandidatur

Blogginlägg

Jag läser att EU:s jättar Frankrike, Tyskland och Italien samt Rumänien idag har ställer sig bakom at Ukraina omedelbart ska får status som kandidatland till Europeiska Unionen. Det applåderar jag och jag förväntar mig att den svenska regeringen sluter upp bakom denna linje inför det stundande EU-toppmötet då frågan står på agendan.

Det vore en motiverande och betydelsefull signal till försvararna i Ukraina. Där försvaras inte bara varje tum av den nation som har angripits av en samvetslös barbarstat. Där försvaras också det fria Europa. Ukrainas sak är sannerligen vår.

Det är sannolikt så att det kommer att ta tid för Ukraina att bli fullvärdig medlem av EU. Landet har bland annat kritiserats för sin korruption. EU-kommissionens ordförande påminde nyligen, på plats i Kyiv, om att korruptionen måste bekämpas före ett medlemskap kan komma på tal. Naturligtvis är det inte en enkel uppgift att rensa de offentliga strukturerna från korrupta befattningshavare samtidigt som det råder ett storskaligt krig i landet. Var sak har sin tid. Nu är det högsta prioritet att mota tillbaka de bestialiska, ryska angriparna från den självständiga nationens territorium.

EU-länderna behöver fortsätta att stödja Ukraina ekonomiskt och materiellt. Att också ge Ukraina kandidatstatus är att markera samhörighet samt en vilja till och en stark tro på en gemensam framtid i ett fredligt och demokratiskt Europa. De många detaljerna som behöver hanteras innan Ukraina slutligen kan välkomnas in i gemenskapen kan hanteras senare, när kriget någon gång tar slut och ryssen förhoppningsvis har besegrats.

Tappade uppkopplingen