Stopp för provocerande skatteplanering

Det är positivt att en skola som levererar undervisning av hög kvalitet kan göra vinst på sin verksamhet. Det är däremot fel att med aggressiv skatteplanering kunna undgå beskattning i Sverige. Det senare sätter regeringen nu stopp för. Det skriver jag och utbildningsutskottets Margareta Pålsson (M) i dagens SLA.

Under den senaste tiden har det framkommit att enstaka friskoleföretag har använt sig av aggressiv skatteplanering för att undgå beskattning i Sverige. För Moderaterna, och särskilt för oss som skolpolitiker, råder det inga tvivel – skattemedel ska aldrig kunna användas för att göra vinst med ojusta medel. Därför sätter regeringen nu stopp för den provocerande skatteplaneringen.

Friskolorna ska finnas till för eleven – inte tvärtom. Moderaterna kommer av den anledningen aldrig att acceptera att vinster sker till priset av försämrad utbildningskvalitet eller på ett omoraliskt sätt. Det är samtidigt viktigt att understryka att det är ytterst få friskolor, oavsett driftsform, som har ägnat sig åt skatteplanering. De flesta friskoleföretag gör inga stora vinster. 95 procent av ägarna är utpräglade småföretag som driver högst två skolor. Endast en handfull företag, med ungefär två procent av landets elever på deras skolor, kontrolleras av ett så kallat riskkapitalbolag. Inte heller de allra största skolföretagen, inklusive riskkapitalbolagen, har emellertid generellt sett några stora vinstmarginaler jämfört med ett traditionellt aktiebolag.

Moderaternas utgångspunkt är att det i grunden är positivt att en skola som levererar undervisning av hög kvalitet kan göra vinst på sin verksamhet. Inte minst då statistik visar att huvudparten av vinsten återinvesteras. Problemet uppstår när vinst uppkommer genom ojusta medel. Därför sätter regeringen nu genom tuffare lagstiftning stopp för den provocerande skatteplaneringen som tillät att vinster överfördes till skatteparadis. Regeringen har tidigare genom införandet av den nya skollagen och skapandet av den nya Skolinspektionen säkerställt att de fristående skolorna måste leva upp till samma kvalitetskrav som de kommunala skolorna.

Varje morgon släpper mammor och pappor i Sverige iväg nästan 200 000 barn och ungdomar till en av landets friskolor. De fristående skolorna spelar med andra ord en avgörande roll både för vårt gemensamma välfärdssamhälle och i enskilda människors vardag.

Regeringens förslag, som ska träda i kraft den 1 januari 2013, innebär att friskolorna kommer att fortsätta vara en garant för mångfald, kvalitet och valfrihet i vårt utbildningssystem. Samtidigt skickar man en tydlig signal: skattemedel ska aldrig kunna användas för att göra vinst med ojusta medel.

Margareta Pålsson (M),
ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Anders G Johansson (M),
ordförande i skolnämnden, Skövde

Etiketter

Tappade uppkopplingen