Stoppa miljardrullningen

Blogginlägg

Idag har olika vänsterorganisationer och -partier traditionsenligt ränt runt i olika demonstrationståg. Medias intresse riktar sig naturligt mot två av dem; de potentiella regeringspartierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Enligt Socialdemokraterna själva skulle jobben vara temat för årets demonstration. En hastig skumning av 1 maj-rapporteringen på Dagens Nyheters nätupplaga, säger att det snarare var oansvarig miljardrullning som var det. Skatten ska sänkas på pensioner – generellt, inte för dem med lägst pensioner – och taket ska höjas i A-kassan.

Tvärtemot vad plakaten säger, för vänsterkartellen en politik som motarbetar arbete. Deras politik gör det mindre lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att skapa arbeten. På frågan hur miljardrullningen ska finansieras, svarar Sahlin (S): “antingen genom att höja skatten eller genom att ta bort regeringens orättvisa reformer”. Det innebär en återgång till tiden före maktskiftet, då allt fler levde på bidrag på de allt färre arbetandes bekostnad. Det är att köpa röster med kreditkort utställda på de svenska skattebetalarna!

Alliansregeringen har framgångsrikt lotsat Sverige ur den djupaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Vi har nu ett försprång gentemot andra länder genom våra föredömligt starka statsfinanser. Vi borde nu satsa på reformer som genererar fler långsiktigt hållbara arbeten i landet och därmed tryggar vår gemensamma välfärd. Den kortsiktiga Tobleronepolitik, som vänsterpartierna nu torgför, skulle mycket snabbt urholka statsfinanserna, minska försprånget och förlora Tillfället att bygga Sverige som framgångsrik, arbetande nation.

Sverige behöver minst fyra år till med en ansvarsfull regering, som för en sund ekonomisk politik och som värderar arbete högt. Höstens val blir ett slag där vi försvarar arbetslinjen mot dem som vill rasera den.

2 Replies to “Stoppa miljardrullningen”

 1. andersg skriver:

  Hej, Mikael. Tack för Ditt inlägg.

  Jag tror inte att man kan utgå från att just detta förslag realiseras i den händelse S, V och Mp skulle bilda regering. Samtliga dessa partier är spendersamma med offentliga medel, men i verkligheten finns det inga ymnighetshorn att ösa ur. Även om skatterna höjs markant, måste även en vänsterregering därför någonstans och någon gång prioritera i utgifterna. Om den gemensamma ekonomiska vänsterpolitiken vet vi ännu mycket litet. Den 3 maj ska dock en skuggbudget presenteras.

  Visst är det oerhört viktigt att unga människor får jobb i Sverige. Det är viktigt att tidigt få in en fot i arbetslivet, skaffa erfarenheter och meriter samt knyta kontakter. Alliansregeringen har halverat arbetsgivaravgifterna för unga människor upp till 26 år. Det är också angeläget att det finns kvalificerade tjänster för högutbildade. Det förutsätter i sin tur att det skapas och etableras företag i Sverige. Alliansregeringen har bl a minskat regelbördan och minskat bolagsbeskattningen. Detta arbete måste fortsätta.

  Vändningen i konjunkturen och generationsskiftet på svensk arbetsmarknad lär med största sannolikhet förbättra förutsättningarna för nyutbildade akademiker att snabbt komma i arbete. Ingen regering lär dock kunna garantera att en enskild får arbete som exakt motsvarar hennes utbildning. Utbildar man sig inom en synnerligen smal sektor med få arbetstillfällen, får man – som jag ser det – faktiskt vara beredd att tillfälligt ta arbeten inom andra sektorer och branscher och även sådana som ligger under ens kompetensnivå.

 2. mikael skriver:

  Hej Anders!

  Det finns faktiskt de som har mycket att vinna på att Sverige får en ny regering. Detta säger jag utan att ta ställning till något av partierna som ställer upp i valet.

  Tittar vi lite närmare på vad de olika partierna vill, så kan vi tex se att nyutexaminerade arbetslösa akademiker skulle vinna på att MP kommer in i en ny regering efter valet. Detta därför att MP vill införa en fungerande omställningsförsäkring för dessa baserat på bland annat det faktum att Saco i sin rapport “unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem” visat på att det inte är tal om korttidsarbetslöshet bland dessa , utan att bland den stor del är det tal om långtidsarbetslöshet och många långvarig långtidsarbetslöshet. Dessa skulle vinna på en omställningsförsäkring så att de får mer och rimligare tid att hitta ett jobb som motsvarar den utbildning och den kompetens som de investerat i.

  Idag är steget mellan högre utbildning och arbete som flera “oceaner” tyvärr. Allra värst har de som gått de program som enligt högskoleverket håller högst kvalitet, nämligen de med examen i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap. Här pendlar arbetslösheten mellan 50% och 100%. Många av dessa började att aktivt söka jobb tidigt under sin utbildning och de sökte då extrajobb/deltidsjobb, men blev redan då bortsorterade/bortvalda av arbetsgivarna i Sverige.

  Sedan blev det bortsorterade/bortvalda när de fortsatte att aktivt söka jobb efter examen. Dessa har idag på grund av det borttagna studerandevillkoret mot sin vilja hamnat vid sidan om samhället och mot sin vilja blivit helt beroende av kyrkan och välgörenhetsorganisationerna därför att många av dessa tyvärr också får avslag när de söker försörjningsstöd. De står idag både rättslösa och skyddslösa, dvs de har i princip inga som helst rättigheter, trots att Sverige har undertecknat FN:s sociala stadga. Dvs, det som tidigare gick under namnet internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

  Denna stora grupp som hela tiden växer skulle vinna på byte av Regering, eftersom om MP får som de vill så blir det en fungerande omställningsförsäkring för nyutexaminerade så de slipper att hamna vid sidan om samhället mot sin vilja. De får då möjlighet att under rimliga villkor möjligheter att hitta jobb som motsvarar deras kompetens och inte som idag kastas ut i ett “juridiskt” svart hål.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen