Sträcker inte vapen i museifrågan

Blogginlägg

Idag presenterade Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten handlingarna för partistämman i Örebro 20-23 oktober. Två motioner kommer av min hand. Den första handlar om att Försvarsmakten ska ha i uppdrag att förbereda för styrketillväxt. Den andra om att militära museer med koppling till aktiva förband ska återföras till Försvarsmakten. Båda bifölls av Moderaternas i Skaraborgs förbundsstämma i våras.

Den första motionen (motion 150) föreslår partistyrelsen vara besvarad (s 513-514 i partistyrelsens yttrande). I sitt yttrande beskriver styrelsen transformeringen av Försvarsmakten i hyllande ordalag och menar  att den nya försvarsordningen ger sådan flexibilitet och sådana möjligheter till samövning med andra nationer att en betryggande försvarsförmåga upprätthålls över tid. Något annat besked hade överraskat mig.

Den andra motionen (motion 152) föreslår partistyrelsen att avslå (s 516 i partistyrelsens yttrande)! Här menar styrelsen att det “det bör inte vara Försvarsmaktens uppgift att driva museer” och vidare att “det är en viktig kulturhistorisk uppgift för Statens Försvarshistoriska museer att vårda, systematiskt förteckna och vetenskapligt bearbeta Sveriges försvarshistoriska kulturarv”.

Här tycker jag att partistyrelsen resonerar tokigt och okunnigt. Ett förbandsmuseum ska förvisso visa och vårda kulturarvet. Det är viktigt och angeläget att vår tids människor kan se den kalk, ut vilken generationer av bygdens söner tagit nattvarden före olika blodiga slag och drabbningar. Men ett museums uppgift borde rimligtvis vara att knyta samman dåtid med nutid. Ett fungerande förbandsmuseum ska också åskådliggöra den verksamhet som de uniformerade männen och kvinnorna idag utför, ofta fjärran från hem och härd och lika ofta med risk för liv och lem.

Då blir museet någonting annat. Någonting större. Någonting som inte handlar om dammig, historisk dåtid, utan något som berör nu i högsta grad levande människor i en lika levande verksamhet. Då blir det en plats där dagens hjältar uppmärksammas och där deras insatser synliggörs. Där grunden för kunskap och förståelse utvecklas bland en annars i sammanhanget ovetande allmänhet. Då blir det också ett verktyg i rekryteringen av soldater.

Jag ska delta som observatör med yttranderätt på partistämman. Jag inser att frågan om förbandsmuseer kanske inte är något som engagerar särdeles många. Men för mig är den viktig och jag tycker att den är det även för Skövde som garnisonsort och för de förband och den militära personal som bedriver sin grundverksamhet här. Därför tänker jag inte sträcka vapen i frågan!

 

Tidigare blogginlägg
Jag har tidigare bloggat en del om militära museer. Både i ett lokalt perspektiv, rörande Garnisonsmuseets framtid i Skövde. Men också om ett mer övergripande, principiellt perspektiv rörande förbandsmuseernas tillhörighet. Läs gärna dessa inlägg!

Tappade uppkopplingen