Straffet för polismord måste vara livstids fängelse

Blogginlägg

Idag har dom fallit över den 17-åring som med brutal hänsynslöshet sköt en polis till döds i Biskopsgården, Göteborg, i somras. Polis- och åklagarmyndigheterna har gjort ett gott jobb som lagt grunden för att mördaren tämligen snabbt har kunnat lagföras.

Rätten konstaterar: ”I det här fallet är omständigheterna så försvårande att mordet i sig skulle ge livstids fängelse för en vuxen person och därtill kommer mordförsöket. Sluten ungdomsvård är då inte tillräckligt ingripande utan påföljden ska bestämmas till fängelse”.

Straffet blev åtta års fängelse. Det innebär, enligt den märkliga två tredjedelsprincipen, en faktisk avtjänandetid om fem år och tre månader. Det är viktigt att domstolen beslutade sig för att döma till fängelse, trots att förövaren inte är myndig. Det normala straffet för unga, grova förbrytare är ungdomsvård. Det hade varit rent förtvivlat hånfullt mot den stupade polismannens efterlevande om mördaren istället hade fått mysa av några år i ungdomsvård.

Men det är också en tragisk och brutal påminnelse om att våra lagar är för klena, tar större hänsyn till gärningsmän än offer och inte beaktar medborgarnas behov av skydd mot livsfarliga våldsverkare. Givetvis ska en brutal avrättning av en polis inte kunna ha något annat straffvärde än livstids fängelse.

LÄNK:

17-åring döms för polismord – GT 19 november 2021

Tappade uppkopplingen