Stulet är ej fritt

Blogginlägg

Jag tar mig för pannan när jag i SvD läser att två moderater kräver att Sverige ska försvara Wikileaks “när omvärlden gör vad den kan för att kväva det fria ordet”.

Att hävda att Wikileaks sprider det fria ordet är att handskas gravt vårdslöst med sanningen. Wikileaks sprider stulen information. “Du skall icke stjäla”, är en grundläggande värdering som har präglat och alltjämt borde prägla det fria samhället. Ur en konseskvensetisk synvinkel är tilltaget ännu värre. Hemlig information riskerar att påverka relationer mellan stater. Diplomatins värde decimeras när hemlig information blir allmängods. Det innebär ett hot mot den kollektiva säkerheten.

Jag kan inte bedöma värdet av de dokument som Wikileaks nu publicerat. Uppgifter om jämförelser mellan Carl Bildt och diverse hundar är så klart pinsam, men alldeles oförarglig. Men det rättfärdigar alls inte ett spridande av mer väsentlig information. Nästa gång kan det handla om tyngre värden. Nästa gång kan avancerade statshemligheter som t ex försvarsplaner vara på drift. Sådan information stal och vidareförmedlade också spionerna Wennerström och Bergling. De dömdes till långvariga straff och är för evigt betraktade som förrädare för den skada de åsamkade Sverige och dess invånare.

Är det rätt att sprida stulen information bara för att man kan? Nej. Skulle en spridning av artikelförfattarnas privata, digitala information kunna försvaras med hänvisning till yttrandefriheten? Naturligtvis inte!

7 Replies to “Stulet är ej fritt”

 1. Mary skriver:

  Det är inte förbjudet (ännu) att publicera läckt material. Läckor har alltid funnits och det i sin tur har lett till att en och annan skandal uppdagats. Det är mycket bra det.

 2. andersg skriver:

  Jag är väl förtrogen med Europakonventionen. Läs gärna nogsamt artikel 10, § 2. Av denna framgår ytterst tydligt och klart att det inte är någon mänsklig rättighet att sprida av myndigheter sekretessbelagd information.

  Slutligen förstår jag inte Ditt resonemang beträffande spridningen. Visst har media hämtat information på Wikileaks, gallrat den och publicerat den. Men grejen är ju att informationen i råformat gjorts tillgänglig för var och en via Wikileakssajten. Helt utan sortering eller skyddande granskning.

  Min uppfattning är och förblir att det är fel att stjäla samt att det är inte någon mänsklig rättighet att sprida stulen, sekretessbelagd information. Jag ser ingen anledning till att vårt land skulle inta en annorlunda ståndpunkt.

 3. Mary skriver:

  Men wikileaks har inte stulit informationen. Man måste ändå ta en statsmannaståndpunkt för att försvara yttrandefriheten. Media publicerar läckor varje dag.

  Läs Artikel 10 i Europakonventionen

  http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf

  Det är vad vi tycker. Det som har spridits hittills är just sådant som är sorterat av journalister och har genomgått granskning för att skydda tredje person.

 4. andersg skriver:

  Jag lyfter blicken, läser och konstaterar ånyo att två moderater verkligen skriver “Vi förutsätter att Sverige agerar utifrån vad som är rätt – inte utifrån vilka regeringar vi betraktar som våra vänner – och försvarar Wikileaks när omvärlden gör vad den kan för att kväva det fria ordet. ”

  Visst är det skandal och ett misslyckande att hemlig information inte skyddas bättre än att den kan stjälas på detta sätt. Det håller jag med om. Men jag har väldigt svårt att förstå varför Sverige som nation ska försvara någon eller något som vräker ut stulen information på nätet.

 5. Mary skriver:

  Två moderater kräver inte att Wikileaks ska försvaras. Två moderater kräver dock stt yttrandefriheten ska värnas. Det fria ordet. Lyft blicken och försök förstå vad vi skriver i artikeln.

  Wikilekas är förvisso det man talar om men inte vad det handlar om. Media har i alla tider gjort avslöjanden. Det är ingen skillnad nu mot då. Det är media som har gjort bearbetningen av de uppgifter de fått in. Det ser du varje dag.

  Jag skulle vilja säga att det är en skandal att man inte kan skydda “hemliga” uppgifter bättre än så här. Det är skandalen. Jag anser inte att sekretessinformation ska spridas hur som helst. Den ska dock skyddas. Däremot kan man faktiskt undra över vad det är som sekretesskyddas med anledning av det vi hittills sett, eller hur?

 6. andersg skriver:

  Jag konstaterar också att värdet i den information som vi hittills fått oss till livs genom media är harmlös. Dock har jag förståelse för att information som berör relationer till främmande makt normalt sett hanteras med sekretess.

  Parallellen till fastighetsskandalerna i Göteborg haltar. Denna information var inte hemligstämplad, då det inte rörde sig om sekretess för skyddande av t ex personlig integritet eller rikets säkerhet. Informationen fanns av naturliga skäl inte ens dokumenterad. Bedrägeri diarieförs sällan.

  Resonemanget om utkrävande av ansvar skevar också i mitt tycke. Naturligtvis finns det information som inte ska vara allmängods! En fullständig insyn i en kommuns fattade beslut i socialtjänstärenden skulle naturligtvis ge “de krävande” en fullkomlig grund att värdera de styrandes förehavanden på området. Men det skulle samtidigt innebära ett blottande utelämnande av känsliga uppgifter om utsatta människor. Jag tror faktiskt inte att Du verkligen vill offra värnet av den personliga integriteten på Nyfikenhetens altare.

  Ska all information spridas bara för att man med teknikens hjälp kan det? Jag tycker inte det.

 7. Patrik BP Andersson skriver:

  Förvisso en rät linje genom din argumentation, men perspektivet är för smalt.
  “Makten utgår från folket”. Denna korta mening utgör fundamentet i vår grundlag.
  Väljarna har vart fjärde år att *utkräva* ansvar av de styrande genom sin röst.
  Smaka på det igen.. “utkräva ansvar”.
  För att utkräva någonting alls försätts naturligtvis de krävande ha någon form av kunskap om vad som försiggått.
  Om de som står till ansvar ensamma sitter på den informationen, är det då möjligt att ens tala om folkstyre?
  I Riksdagen ett antal *representanter*, folkvalda. Hur anser du att granskning av mandatens fullföljande ska ske om denna hemlighålls?

  Vidare så har de diplomatiska “hemligheter” som avslöjats har till största delen visat sig vara allmänt tankegods (blev du överraskad av bedömningen av Berlusconi t.ex. eller “avslöjandet” om Putin?) och diverse skvaller.
  Detta om något visar tydligt att hemligstämpeln används på rutin snarare än att med övervägande om vad som faktiskt behöver hållas undan allmänheten.

  Ängar sig Wikileaks åt stöld?
  Helt klart är att de personer som lämnat materialet till Wikileaks gjort så utan tillstånd från innehavarna.
  Likaså lämnades informationen om korruptionshärvan i Göteborg ut till trots att detta inte var tillåtet. Bör de media som rapporterat om saken åtalas för häleri och stängas såsom kriminella? Jag tror inte detta är vad du avsåg eller ens finner rimligt, men är en naturlig konsekvens av resonemanget.

  Går vi tillbaka ett antal år har vi faktiskt ett svenskt parallell-fall vars likheter är slående.
  Bratt och Guillou avslöjar IB i en svensk herrtidning.
  Då de olovligen handskats med säkerhetsklassade dokument döms de till fängelse.
  Den amerikanske underrättelsetjänsteman som lämnade dokumenten till Wikileaks kommer utan tvekan att fällas i det åtal som lika säkert väntar honom.
  Mot den ansvarige utgivaren blev det däremot INTE något åtal, än mindre någon dom.
  Källornas information var korrekt, och artiklarna allmänintresse översteg vida den ev. skada avslöjandet av den lagvidriga verksamheten lett till.
  Observera att man här gjort total åtskillnad mellan uppgiftslämnare och publicist trots de chockvågor som gick i debatten.

  Jag noterar även den totala frånvaron av krav på att t.ex DN eller Aftonbladet bör stängas, trots att de utan tvekan begagnat sig av de utläckta dokumenten.
  Inte heller Reuters eller TT för att nämna några nyhetsbyråer som dagligen ger material till media ska stoppas.
  Vari ligger den konsekventa bedömningen?

  Folket är inte till för makten, makten ska utgå från folket.
  DETTA är den grundvärdering som borde genomsyra det fria samhället.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen