Svar till E Andersson

Idag publicerar SLA mitt svar på Erik Anderssons artikel (22 juni 2011):

Erik Andersson har ännu en gång avfyrat en bitter kanonad mot Skövdes skolnämnd. Denna gång är det erbjudandet om att arbeta inom ramen för ett, för de allra flesta människor, fullt normalt arbetstidsmått samt det nyinstiftade kunskapspriset som misshagar honom.

Jag tycker att det är rimligt och ansvarsfullt att arbetsgivaren, dvs skolnämnden, uppmuntrar till arbetssätt som innebär en generellt bättre användning av den arbetstid, som invånarna i Skövde genom skatten betalar för. Jag ser nämligen inte något likamedtecken mellan den traditionella arbetstiden för lärare och en hög utbildningskvalitet. Jag blir direkt upprörd när Andersson föraktfullt avfärdar de lärare, som av egen, fri vilja valt att förlägga del av sin förtroendearbetstid på arbetsplatsen, såsom varandes i avsaknad av både professionalism och integritet. Jag hävdar att den som gör sig skyldig till lärarförakt faktiskt är Erik Andersson själv.

Det centrala avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och lärarfacken ger utrymme för att ingå lokala kollektivavtal om andra arbetstidsmodeller. Skolnämnden hade redan innan denna möjlighet kom gett skolchefen i uppdrag att undersöka denna möjlighet. De lokala lärarfackens invändningar rör, om jag förstått det hela rätt, inte heller innehållet själva arbetsorganisationen. De handlar mer om procedurer och formalia i genomförandet av förhandlingarna. Jag hoppas givetvis att vi snart ska kunna få ett lokalt avtal på plats.

Till sist några ord om kunskapspriset. Det syftar till att uppmuntra och belöna den skola som ”bidragit till den största relativa kunskapsförändringen med fokus på ökad måluppfyllelse för eleverna”. Skolnämnden har att fastställa temat för priset och har valt att låta det första priset gå till den skola som bäst lyckas minska det olyckliga glappet mellan flickors och pojkars resultat. Jag ser det som ett viktigt och angeläget område att uppmärksamma. Ett modernt samhälle måste anstränga sig för att utjämna skillnader mellan könen inom ett så fundamentalt område som grundläggande utbildning,

Erik Andersson menar att nämnden därmed skulle beställa godtyckliga höjningar av pojkars betyg. Han misstar sig grovt. Betygssättning är myndighetsutövning och ska grundas på rättvisa och noggranna bedömningar av elevernas kunskaper och färdigheter. Att mena att lärare lättvindligt skulle göra avkall från dessa principer, vore att kraftigt ifrågasätta deras integritet och professionalism. Erik Andersson målar en märklig och orättvis bild av den yrkesgrupp han tror sig värna.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande i Skövde

5 Replies to “Svar till E Andersson”

 1. Erik Andersson skriver:

  Herr skattebetalare vill alltså inte ha en saklig och underbyggd debatt. Herr skattebetalare vill heller inte ha en skolnämndsordförande som kan hålla sig till sak. Ja smaken är ju olika och då vill väl herr skattebetalare heller inte att skolan utvecklas i en gynsam riktning.

  Det gäller sak, inte person – men det tycks herr skattebetalare heller inte ha förstått.

 2. Skattebetalare skriver:

  Vilket ynkligt uppträdande, Erik. Ger man sig in i leken får man leken tåla. Fånit att gnälla och beklaga sig på det där viset.

  Anders G vann debatten big time!

 3. Erik Andersson skriver:

  Jag ska nyansera så att du ser vad jag menar.

  Jag är inte frustrerad, inte ens förvånad och heller inte misströstande (ännu…). Däremot reagerar jag på att du tillskriver mig saker och inställningar som saknar grund och som, vilket du förmodligen har märkt, visar dina personliga tillkortakommanden i rollen som skolnämndsordförande. Eller är det hela skolnämndens röst du förmedlar?

  Kan du visa var, i min insändartext, du har stöd för följande fabuleringar, personliga påhopp och tillskrivningar:

  1. “Erik Andersson har åter avfyrat en bitter kanonad mot Skövde skolnämnd”. Bitter kanonad?

  2. “nyinstiftade kunskapspriset som misshagar honom”. Misshagar?

  3. “Andersson föraktfullt avfärdar de lärare, som av egen, fri vilja valt att förlägga del av sin förtroendearbetstid på arbetsplatsen, såsom varandes i avsaknad av både professionalism och integritet. Jag hävdar att den som gör sig skyldig till lärarförakt faktiskt är Erik Andersson själv”. Föraktfullt avfärdar? avsaknad av professionalism och integritet? Lärarförakt?

  4. “Erik Andersson menar att nämnden därmed skulle beställa godtyckliga höjningar av pojkars betyg” Menar?

  5. “Erik Andersson målar en märklig och orättvis bild av den yrkesgrupp han tror sig värna”. Märklig och orättvis bild? (var finns denna bild utmålad? hur ser den ut?)

  Var i texten har jag uttryckt min personliga inställning?Vad är ditt problem? Varför dessa personangrepp?

  Är det möjligen så att fler röster än de i de egna leden inte är välkomna när det kommer till så angelägna saker som skattefinansierad obligatorisk utbildning? Kritisk och KUNSKAPSBASERAD debatt är eftersträvansvärt för att göra utbildningen bättre. Det är min tanke bakom det jag har valt att lyfta fram i SLA. Hoppas att du också kan vara av den inställningen framöver när pedagogiska röster reses och som talar mot den egna politiska agendan (eller vad det nu är som gör skoldebatten till ett lågvattenmärke från skolnämndens håll). Jag har inget mot dig som person – jag känner dig inte. Däremot reagerar jag starkt på det du häver ur dig i egenskap av skolnämndsordförande.

  Slutligen, en PERSONLIG hälsning: God och glad sommar på dig med!

 4. Anders G skriver:

  Så tråkigt med Din onyanserade frustration. Jag önskar Dig likväl en god och glad sommar!

 5. Erik Andersson skriver:

  Har du överhuvudtaget läst min insändare??? Ja det har du nog gjort. Men har du förstått något av det som står? Ditt svar, eller vad vi nu ska kalla det, ger inte sken av det.

  Att du dessutom kan gå ut offentligt i SLA med helt ogrundade påståenden om det ena och det andra är ju inget annat än osmakligt och oprofessionellt. Att dessutom vinkla det mot mig som person är ju än mer obegripligt. Har du fortfarande inte förstått att det är sak och inte person det handlar om? Vad ger dig rätten att tillskriva mig saker som du inte har en aning om? Är det så en saklig debatt ska föras? Ditt moraliserande övertolkande översittardravel kan du syssla med någon annanstans. Försök åtminstonde att för en debatt – eller vet du inte vad det är?

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen