Svenskt jordbruk – för säkerhets skull

I Örebro pågår Moderaternas partistämma. Från Västra Götaland har vi spelat in kravet att partiet ska verka för att utveckla en strategi för hur försörjningen av samhällsviktiga förnödenheter ska fungera även vid kris och krig. I dagens Skaraborgs Allehanda skriver jag och Lennart Bogren, LRF-ordförande i Skövde, om det svenska jordbrukets betydelse för landets uthållighet och säkerhet. Artikeln nedan:

 

Nu i helgen håller Moderaterna arbetsstämma i Örebro. Stämman innebär slutfasen för en omfattande politikutveckling. Samhälls- och politikområden har analyserats. Problem, fel och brister, som hämmar en positiv utveckling av Sverige, har identifierats. De angrips med nya idéer och förslag till lösningar, som alla tar utgångspunkt i ett liberalkonservativt idéarv.

Ett område som i hög grad är föremål för förnyelse och förändring är försvarspolitiken. Försvarsfrågan har under decennier, även under de borgerliga regeringsåren, fallit i skymundan och hanterats med styvmoderlighet. Med ett bryskt och raskt försämrat omvärldsläge är det nu både angeläget och bråttom att återta en nationell försvarsförmåga. Därför föreslår Moderaterna att försvarsanslagen inom en tioårsperiod ska fördubblas jämfört med den nuvarande nivån. Sverige ska nå de 2 procent av BNP som är försvarsalliansen Natos rekommendation.

Men vårt lands försvar och uthållighet handlar inte endast om militär kapacitet. Det svenska samhället är i hög grad beroende av import för att klara den dagliga försörjningen, bland annat av en så grundläggande sak som mat. En blockering av Göteborgs hamn kommer redan inom dygn medföra stora påfrestningar på det svenska samhället, vars självförsörjningsgrad av livsmedel är låg och lagerhållningen av mat är i det närmaste obefintlig.

Moderaterna i Västra Götaland föreslår att Sverige ska utveckla en strategi för att samhällsviktiga resurser, dit livsmedel hör, ska vara tillgängliga även vid kris och krig. Ett viktigt första steg för att uppnå detta är att öka den svenska produktionen av livsmedel. Det förutsätter i sin tur att de svenska jordbrukarna ges rimliga förutsättningar att hävda sig gentemot konkurrerande jordbruksföretag i Europa. Det har de inte idag. De svenska jordbrukarna tyngs av såväl direkta skattepålagor som komplicerade och kostsamma särkrav i regelverken. De höga kostnaderna gör det svårt att få avsättning för produkterna på såväl den inhemska marknaden som på exportmarknaden. Det pressar företagens marginaler och hämmar deras tillväxt och utveckling.

Onödiga kostnadspålagor, särlagstiftning och hämmande regelverk måste avlägsnas för att de gröna näringarna ska kunna tillvara ta de goda möjligheterna för att kunna växa och utvecklas. Det ger förutsättningar för fler jobb på landsbygden. Och det ger Sverige en ökad säkerhet.

Anders G Johansson,
riksdagskandidat, Moderaterna

Lennart Bogren,
lantbrukare och LRF-ordförande i Skövde kommun

LÄNKAR:

Svenskt jordbruk för säkerhets skull – SLA 13 oktober 2017
Blogg: Vässad försvarspolitik – 24 september 2017
Blogg: Andra inlägg om försvaret

Tappade uppkopplingen